Wiadomości

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jak zwykle było tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. W tym roku jednak ze względu na niezwykle istotną rolę Europejskiej Biblioteki Cyfrowej Europeana, również tej inicjatywie poświęcone zostało szczególne miejsce w trakcie spotkania. Konferencja odbyła się w dniach od 18. do 22. października w Ośrodku Nauki PAN i Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Przez pięć dni konferencyjnych wygłoszono rekordową liczbę 22 referatów (dla porównania, w poprzednich dwóch edycjach było ich po 13), których prelegentami byli zarówno praktycy tworzący biblioteki cyfrowe w polskich instytucjach, jak i naukowcy zajmujący się badaniami  nad nimi. W spotkaniu wzięli udział również goście z British Library oraz Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

 

Pierwszego dnia konferencji odbyło się szkolenie z tematyki bibliotek cyfrowych, które miało ułatwić pracę osobom rozpoczynającym działalność w obszarze digitalizacji i udostępniania on-line dziedzictwa kulturowego i naukowego. Szkolenie to miało na celu również umożliwienie uczestnikom bardziej aktywny udział w innych wydarzeniach konferencji. Pięciodniowe spotkanie zakończyły warsztaty, najbardziej techniczna część wydarzeń konferencyjnych, przeznaczona na wystąpienia i dyskusje dotyczące praktycznych zagadnień związanych z budową bibliotek cyfrowych, w tym technologii informatycznych.

 

Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe” organizowana jest od 2008 roku przez trzy instytucje: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz Bibliotekę Kórnicką PAN. Co roku gromadzi blisko 200 uczestników z całej Polski, a wśród nich: pracowników bibliotek naukowych i publicznych, muzeów, archiwów, pracowników lokalnych i regionalnych instytucji kultury, pracowników technicznych (IT) tych instytucji, osoby wykorzystujące biblioteki cyfrowe w swojej pracy zawodowej, np. naukowcy i dydaktycy z dziedzin humanistycznych, a także osoby zainteresowane tworzeniem i rozwojem bibliotek cyfrowych w Polsce. Odbywają się tu prezentacje doświadczeń, prac badawczo-rozwojowych i przykładów infrastruktury bibliotek cyfrowych i współpracy europejskiej. Konferencja jest też miejscem kształtowania dobrych praktyk oraz impulsem do dalszego rozwoju zaawansowanych technologii, aplikacji i usług.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia konferencji - Dnia Europeany.

Kinga Jurga

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
EuropeanaLocal, FBC