Wiadomości
Partnerstwo publiczno - prywatne w branży ICT było tematem II Konferencji ICT Wielkopolska, która odbyła się 27 października w Poznaniu. Uczestnicy spotkania dyskutowali zarówno o szansach, jak i przeszkodach związanych z tą formą współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym w regionie.
Temat tegorocznej Konferencji ICT Wielkopolska nie był przypadkowy. Od zeszłego roku obowiązuje zmieniona ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która umożliwia podmiotom publicznym bardziej efektywną współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi. Jak niejednokrotnie podkreślali uczestnicy konferencji, w dziedzinie ICT ciągle jednak nie są do końca wykorzystywane możliwości takiej współpracy.

Spotkanie w Poznaniu miało umożliwić przedstawicielom podmiotów publicznych przedstawienie przedsiębiorcom branży ICT potrzeb tych instytucji z zakresu teleinformatyki i zarazem zachęcić tych ostatnich do współpracy z sektorem publicznym. Z takiej szansy skorzystały władze Poznania. Wystąpienie pracownika Urzędu Miasta Poznania spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.

W trakcie Konferencji dyskutowano również o przykładach współpracy  w ramach PPP w Poznaniu, a także finansowaniu projektów ICT w nadchodzących latach oraz projektach polskich klastrów ICT. Jak się okazuje, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny wypada bardzo dobrze na tle organizacji tego typu w Polsce i Europie.

Sesje wykładowe zamknęło wystąpienie dr. Macieja Stroińskiego - dyrektora technicznego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - SieciowegoDyrektor PCSS zaznaczał, że dla rozwoju branży ICT konieczne jest także polepszenie partnerstwa „publiczno-publicznego”, czyli współpracy administracji rządowej i samorządowej z instytucjami naukowymi i badawczymi.

Konferencję zakończył ekspercki panel dyskusyjny.
Kinga Jurga

Powiązane projekty:
ICT Wielkopolska, WKlaster