Wiadomości

Poznańskie Centurm Superkomputerowo Sieciowe podpisało porozumienie z konsorcjum EGI.eu (http://www.egi.eu/) w sprawie integracji zestawu usług QosCosGrid (QCG) z Europejską Infrastrukturą Gridową (European Grid Infrastructure).

Tworzony od podstaw w PCSS system QosCosGrid wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu współczesnych naukowców i oprócz udostępnienia intuicyjnego interfejsu do zdalnych zasobów, rozszerza obecne na rynku rozwiązania o nowe funkcjonalności. W szczególności należy tu wspomnieć o funkcji rezerwacji zasobów z wyprzedzeniem oraz możliwości uruchamiania złożonych zadań obliczeniowych jednocześnie na wielu heterogenicznych maszynach.


QosCosGrid był dotychczas wykorzystywany i doceniony przez grupy badawcze, m.in. z dziedziny chemii kwantowej, nanotechnologii i bioinformatyki, zrzeszone w ramach projektów MAPPER oraz PL-Grid. Porozumienie z EGI jest kolejnym krokiem na drodze rozwoju oprogramowania. Mamy nadzieję, że ułatwi ono dostęp nowym naukowcom do potrzebnych im zasobów i pozwoli na wykonywanie jeszcze ciekawszych obliczeń.


Bartosz Bosak, PCSS

 

Powiązane działy:
Pion Zastosowań