Wiadomości

Po raz kolejny PCSS, wspólnie z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, zaprezentuje najnowsze technologie z dziedziny ICT podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości (24-25.04.2013 r.). Zapraszamy na stoisko nr 40, w hali 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Poznańskie Dni Przedsiębiorczości (PDP) są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

 

Celem PDP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Służyć one mają umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznego  miejsca dla różnorodnych form aktywności ekonomicznej.

 

PCSS, tradycją lat ubiegłych, zaprezentuje swoje osiągnięcia na stoisku Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. W tym roku obok Poznańskiego Centrum na stoisku Wklastra znajdą się również DEA Consulting, Espeo Software, Flashgate, Hant oraz Innovio.

W hali 15. Międzynarodowych Targów Poznańskich, na stoisku nr 40, PCSS zaprezentuje aplikacje mobilne wykonane w oparciu o HTML5, a wykorzystywane w projekcie „E-podręczniki dla kształcenia ogólnego”, w którym PCSS występuje w roli partnera technologicznego.

 

Dodatkowo, w czwartek (25.04.) o godzinie 14.00 zapraszamy na prezentację dra inż. Krzysztofa Kurowskiego (PCSS) "E-podręczniki jako innowacyjne narzędzie edukacji". Głównym tematem prezentacji będzie omówienie założeń funkcjonalnych Platformy Technologicznej e-podręczników.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.

 


Pliki do pobrania:

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
WKlaster