Wiadomości

Aplikacja Conference4me uczestniczyła w lutym w dwóch ważnych wydarzeniach. Pierwsze to VI edycja Cloudscape w Brukseli (24-25.02.2014 r.), drugie - Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (26-28.02.2014 r.) odbywajacy się w Poderbron.

Szósta edycja Cloudscape odbyła się w Brukseli w dniach 24-25 lutego 2014 r.  pod hasłem „Chmura dla inteligentnej ekonomii i inteligentnego społeczeństwa”. Warsztaty przeznaczone były dla specjalistów IT  z sektora publicznego i prywatnego, których celem jest zapewnienie lepszych usług dla ludności i  zwiększenie konkurencyjności na rynku, poprzez cięcie kosztów i efektywniejsze wykorzystanie energii. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie  http://www.cloudscapeseries.eu.

 

 

W Paderborn w dnaich 26-28.02. 2014 r. odbywała się kolejna konferencja wsparta przez Conference4me. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, czyli MKWI  skierowana  jest  do naukowców, praktyków i studentów, którzy są zainteresowani aktualną sytuacją na rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w  gospodarce. Celem 3-dniowej konferencji jest omówienie bieżących problemów i wyzwań informatyki ekonomicznej.

 

Szczegóły na stronie http://www.mkwi2014.de/.

 Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
Conference4me