Wiadomości

Kompleksowe działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego nakierowane na utworzenie regionalnego technologiczno-biznesowego ekosystemu opartego na platformie FIWARE i inicjatywie Poznań Internet Innovation Hub zostały docenione przez projekt XIFI, zarządzający federacją infrastruktur FIWARE Lab.

Konsorcjum XIFI zdecydowało o przyznaniu PCSS złotego poziomu wyróżnienia w ramach prowadzonego przez siebie Recognition & Reward Programme dla sfederowanych infrastruktur, mającego na celu dalsze umocnienie federacji FIWARE Lab i jej atrakcyjności dla użytkowników i operatorów.

Złoty poziom wyróżnienia jest najwyższym możliwym do uzyskania we wspomnianym programie i potwierdza pomyślne włączenie danej infrastruktury do federacji, zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry do obsługi i pomocy technicznej oraz zaangażowanie w tworzenie lokalnego ekosystemu i długoterminowe działania w ramach federacji.

Wyróżnienie stanowi obiektywne, oparte na jasnych kryteriach potwierdzenie jakości sfederowanej infrastruktury zarządzanej przez PCSS oraz racjonalności planowanych wokół niej przedsięwzięć.

 

 

 

Powiązane projekty:
XIFI