Wiadomości

Nowy budynek – siedziba Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – kompleks nowoczesnych laboratoriów, innowacyjna infrastruktura przetwarzania i gromadzenia danych, nowe kanały sieci optycznej 100/400 Gb/s oraz system HPC, plasujący się na 80. miejscu na liście najszybszych komputerów świata. Tak jednym zdaniem można podsumować niesamowicie dynamiczny i intensywny rok pracy w PCSS.

W efekcie realizacji projektów strukturalnych CBPIO (Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, nr POIG.02.01.00-30-037/09), FUTURE ICT („Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji”, nr POIG.02.03.01-30-044/13) i 100NET („Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET”, nr POIG.02.03.01-00-065/10), polskie środowisko naukowe otrzymało zaawansowaną infrastrukturę badawczą ICT nowej generacji. Będzie ona wspierać badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe realizowane, zarówno przez środowisko naukowe, jak i przemysł, w szczególności MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Zapewni to akcelerację procesów innowacji bazujących na integracji z technologiami ICT.

 

Infrastruktura ta obejmuje kompleks laboratoriów technologii informacyjno-komunikacyjnych, węzeł przetwarzania i gromadzenia danych oraz dedykowaną sieć o bardzo dużej przepustowości, łączącą ośrodki krajowe i zagraniczne.

 

Kompleks laboratoriów ICT obejmuje szereg kluczowych, dla procesów innowacji, technologii związanych m.in. z Internetem Rzeczy (IoT), sieciami optycznymi nowej generacji, nowymi mediami w sieciach optycznych, zaawansowaną wizualizacją, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, nowymi interfejsami użytkownika, telemedycyną, platformami wiedzy, zaawansowaną cyfryzacją dziedzictwa kulturowego, energooszczędnymi technologiami ICT i bezpieczeństwem ICT.

 

Węzeł przetwarzania i gromadzenia danych (LabITaaS) oferuje usługę chmurową na niedostępnym dotychczas poziomie, w trybie „laboratorium IT jako usługa”. Głównym elementem zbudowanej chmury HPC (High Performance Computing) jest system komputerowy „Orzeł/Eagle” firmy Huawei o mocy obliczeniowej 1.4 PFlops. System ten, w jesiennej edycji TOP500, zajmuje 80. pozycję. Chmura gromadzenia i archiwizacji danych obejmuje przestrzeń dla około 42 PB danych, co plasuje ją na wiodącej pozycji Tier-1 w Europie. Usługa dostępu do laboratoriów i obliczeń HPC będzie oferowana nauce i MŚP w modelu chmury HPC.

 

Dostęp do usług całego kompleksu i węzła zapewnia sieć 100NET, stanowiąca dedykowaną infrastrukturę sieciową, zintegrowaną z siecią PIONIER i sieciami europejskimi.

 

100NET łączy polskie centra KDM (w topologii FullMesh) wieloma kanałami 100/400 Gb/s, a także wszystkie sieci MAN kanałami 100 Gb/s. Węzły tej sieci pracują także w Hamburgu (gdzie łączą bezpośrednio z siecią NORDUnet), w Amsterdamie (gdzie łączą bezpośrednio z siecią SURFnet i węzłem Netherlight oraz infrastrukturą LOFAR-u w Groningen), w Genewie (gdzie łączą bezpośrednio dedykowane połączenia z europejską infrastrukturą badawczą PRACE. Węzeł LabITaaS będzie unikalnym węzłem  w tej sieci.

 

Ścisłe powiązanie uruchomionej infrastruktury z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA – European Research Area), stwarza bardzo duże możliwości dla środowiska naukowego i innowacyjnych firm MŚP, uczestnictwa w badaniach realizowanych w kraju i za granicą, w tym także w ramach programu Horyzont2020.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
100NET, CBPIO, Future ICT, KMD, PRACE, Sieć PIONIER