Wiadomości

W dniach 1-3 marca 2016 r. 3-osobowy zespół pracowników Działu Bezpieczeństwa ICT PCSS przeprowadzi w Berlinie, jako fragment działań w ramach projektu europejskiego GN4, zaawansowane szkolenie dla programistów z zakresu tworzenia kodu źródłowego odpornego na błędy bezpieczeństwa.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie związane z modelowaniem zagrożeń, bezpiecznym wgrywaniem plików do aplikacji Web, metodologiom przeglądu kodu źródłowego. W drugim dniu szkolenia odbędą się także zaawansowane warsztaty z bezpieczeństwa aplikacji Web napisanych w języku Java i PHP. Ostatni dzień szkolenia poświęcony będzie przede wszystkim samodzielnej pracy z kodem źródłowym oraz narzędziami do analizy statycznej (skanerami kodu). W ramach całego szkolenia autorzy przewidzieli wiele elementów interaktywnych, ćwiczeń oraz zagadek programistycznych


Będzie to już szóste z cyklu podobnych szkoleń, realizowanych przez PCSS – w cyklu w przybliżeniu rocznym – dla społeczności skupionej wokół paneuropejskiej sieci dla nauki GÉANT. Podobne szkolenia przygotowane zostały również w ramach projektów krajowych takich jak Krajowy Magazyn Danych, e-Podręczniki do kształcenia ogólnego oraz SECOR. Unikalne, kompleksowe szkolenia pozwalają na nabycie przez programistów umiejętności unikania najczęściej popełnianych błędów, mających konsekwencje dla bezpieczeństwa tworzonej aplikacji. Zwiększa to bezpieczeństwo gotowego systemu i obniża koszty jego wyprodukowania, a w szczególności utrzymania.


Materiały ze szkolenia dostępne będą dla społeczności projektu GN4. Istnieje jednak możliwość organizacji podobnego szkolenia dla zainteresowanych projektantów oraz programistów. W razie potrzeby prosimy o kontakt na adres .

 

Dodatkowe informacje o szkoleniu znaleźć można TUTAJ.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
GÉANT2020, SECOR