Wiadomości

Dział Bezpieczeństwa ICT PCSS będzie partnerem merytorycznym konferencji „Bezpieczeństwo IT”, która odbędzie się 8 marca 2016 w Warszawie (Centrum Konferencyjne Businessman Institute). Organizatorem wydarzenia jest firma Konferencje KSI.

Prelegentem ze strony PCSS będzie Tomasz Nowocień, który przedstawi prezentację pt. „Firewall nowej generacji – silna ochrona brzegu sieci, czy chwytna marketingowo nazwa filtra pakietów?”. Oprócz analizy zaawansowanych funkcji oferowanych przez najnowsze dostępne na rynku systemy zabezpieczeń, w ramach wystąpienia zaprezentowana zostanie działalność PCSS w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

Konferencja skierowana jest m.in. do kadry podejmującej strategiczne decyzje – prezesów zarządów, dyrektorów ds. marketingu, sprzedaży, finansów, IT; członków zarządu ds. bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i wartości niematerialnych w firmie; menadżerów odpowiedzialnych za inwestycje dotyczące rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

 

Wśród tematów poruszanych na Konferencji znajdą się m. in.: audyt bezpieczeństwa i analiza ryzyka, jako punkt wyjścia strategii w zakresie bezpieczeństwa, miejsce polityki  bezpieczeństwa w strategii firmy, ochrona firmowego know-how i wartości intelektualnych (niematerialnych) przed konkurencją, ciągłość działania krytycznych systemów IT, jako element strategii bezpieczeństwa, rola infrastruktury dla funkcjonowania centrum danych, zabezpieczenia zasilania, sieci telekomunikacyjnej, przeciwpożarowe centrum danych.

Agnieszka Wylegała