Wiadomości

Na platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji w Sieci PIONIER - PlatonTV znaleźć można materiały wideo z tegorocznej konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KDM 2016. Wydarzenie odbywało się pod hasłem: „W kierunku obliczeń Exaskalowych”.

Główne zagadnienia dwudniowego spotkania skupiały się wokół: obliczeń w połączonym środowisku HPC i chmury obliczeniowej, rozwoju technologii i aplikacji HPC (prezentacje zaproszone), sesji sprawozdawczej oraz sesji PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

 

Zapraszamy na materiały wideo zarejestrowane przez PlatonTV PCSS.

 

Mirosław Kupczyk: "Użytkowanie nowoczesnego systemu obliczeniowego – EAGLE"

 

 

Tomasz Nowocień: "Bezpieczne rozwiązania – ochrona sieci instytutowych"


 

Jacek Kochan: "MAN-HA – aplikacje i usługi wysokiej dostępności w chmurze"


 

Tomasz Piontek: "Usługi i narzędzia QCG dla symulacji wielkoskalowych i obliczeń z wykorzystaniem infrastruktury KDM"

 

Mirosław Kupczyk: "Dostęp do europejskich systemów obliczeniowych Tier-0 w ramach PRACE"


Agnieszka Wylegała