Wiadomości

Kolejny rok za nami. Jaki był ten 2016? Co ważnego wydarzyło się podczas mijających 12 miesięcy? Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń 2016 roku w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Styczeń 2016

 

22 stycznia 2016 r. w budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II 10, odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Jednym z punktów wydarzenia było oficjalne uruchomienie systemu komputerowego HPC "Orzeł/Eagle" o mocy obliczeniowej 1.4 PFlops, zajmującego wówczas 80. pozycję na liście TOP500 najszybszych systemów na świecie.


Centrum Innowacji PCSS-Huawei zostało powołane na mocy porozumienia podpisanego 23 listopada 2015 roku w Szanghaju w trakcie Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Powstawanie centrów współpracy jednostek B+R z partnerami technologicznymi jest priorytetem Unii Europejskiej w programie Horyzont 2020. Huawei jest wiodącym dostawcą rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych, którego urządzenia obliczeniowe, telekomunikacyjne i mobilne są dostarczane do ponad 170 krajów na świecie. Wybór przez taki koncern PCSS jako partnera w pracach badawczo-rozwojowych stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnieć Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w zakresie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 


Luty 2016


20-21 lutego 2016 r. PCSS było partnerem technologicznym, zorganizowanego w Starym ZOO Poznań spotkania "Płonące lasy Indonezji". Celem akcji było zwrócenie uwagi na to, jak istotne znaczenie dla naszej planety mają te obszary leśne i jaką ogromną stratę w tym pożarze ponieśli wszyscy mieszkańcy Ziemi. Na potrzeby wydarzenia PCSS przygotował specjalną prezentację multimedialną.


 


Marzec 2016


2 marca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta gala stanowiąca zwieńczenie II edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. Podczas gali zaprezentowano również projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością. Wśród zaproszonych wystawców znalazł się PCSS.

 

 

Kwiecień 2016


15 kwietnia 2016 r. odbył się premierowy pokaz wystawy stałej zatytułowanej "Pokolenie 966 - świt wielkich przemian", związanej z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Ekspozycja znajdowała się w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia  był PCSS.

 


Maj 2016


4-6 maja 2016 r. w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, siedzibie PCSS, odbyło się spotkanie przedstawicieli NREN-ów (National Research and Education Network) Europy Wschodniej w ramach projektu Eastern Partnership Connect. Podczas wizyty zaplanowano m.in. seminarium oraz zwiedzanie laboratoriów Future ICT i CBPIO.

 


Czerwiec 2016

 

 2 czerwca 2016 r. podczas uroczystej gali wręczono nagrody Kryształowej Brukselki. IChB PAN PCSS uznane zostało za najlepszą w Polsce instytucję realizującą europejskie projekty badawcze. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przyznał PCSS nagrodę Kryształowej Brukselki. To już trzecie wyróżnienie - po 2004 i 2010 roku - w tej prestiżowej nagrodzie.

 

3 i 4 czerwca 2016 r. odbyły się dni zbiórki i cyfryzacji. Po 100 latach od I wojny światowej projekt Europeana 1914-1918 udostępniła w internetowym archiwum rodzinne pamiątki zebrane na terenie całej Europy. W ramach tego projektu w Poznaniu odbyło się dwudniowa akcja cyfryzacji pamiątek. Zdigitalizowane podczas jej trwania przedmioty i zarejestrowane historie zostały upublicznione na portalu www.europeana1914-1918.eu. Zbiórka i cyfryzacja przyniesionych przez mieszkańców Poznania pamiątek odbyła się w CBPIO.

 

12-16 czerwca 2016 r. odbywała się w Pradze największa międzynarodowa konferencja europejskich sieci naukowo-akademickich TNC16 The Networking Conference. PCSS, partner technologiczny TNC'16, zaprezentował najnowsze osiągnięcia w zakresie swoich projektów badawczych. Wydarzeniu towarzyszyły także kamery PlatonTV, wszystkie sesje były transmitowane on-line.

 

27 i 28 czerwca 2016 roku w CBPIO odbyła  się Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KDM 2016 pod tytułem: „W kierunku obliczeń Exaskalowych".
 

Podczas Uroczystej Sesji Rady Stołecznego Miasta Poznania odbywającej się zawsze 29 czerwca, w dniu Patronów Poznania – Świętych Piotra i Pawła, wręczane są honorowe tytuły i nagrody. Tegoroczny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzymał prof. zw. dr. hab. inż. Jan Węglarz - współzałożyciel i dyrektor PCSS.

 

 

 

Lipiec 2016


W dniach 3-6 lipca 2016 w Poznaniu, po raz pierwszy w Polsce, odbyła się 28. edycja konferencji EURO (European Conference on Operational Research). To największe w Europie wydarzenie, dotyczące badań operacyjnych. Partnerem technologicznym konferencji, odpowiedzialnym m.in. za transmisję online, był PCSS.
 

Sierpień 2016

4 sierpnia 2016 r. uruchomione zostało repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego - zapisyterroru.pl. Portal, na którym znaleźć można m.in. przejmujące zeznania Polaków, składane po zakończeniu II wojny światowej, został stworzony przez PCSS na bazie oprogramowania dLibra.
 
 
Wrzesień 2016
 
Na dorocznej międzynarodowej konferencji Huawei Connect 2016 wręczona została nagroda dla PCSS za wybitne osiągnięcia we współpracy naukowo-badawczej z firmą Huawei. Nagrodę wręczono podczas wieczornego spotkania krajów Europy Środkowej i Północnej.

Na mapie Poznania powstała kolejna, sygnowana logiem PCSS instytucja, dzięki której poznański ekosystem innowacji jeszcze mocniej zarysuje swój badawczy, a jednocześnie prospołeczny wymiar. Dzięki FutureLab poznańscy innowatorzy staną się bardziej aktywni w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W przestrzeniach FutureLab przy ul. Zwierzynieckiej 20 planowane jest organizowanie ponad 100 wydarzeń rocznie.
 

 

Tradycyjnie, w ostatni piątek września, w tym roku 30.09. odbyła się Noc Naukowców. W tym roku, po raz pierwszy w historii, zaprosiliśmy mieszkańców Wielkopolski do przestrzeni FutureLab - nowo otwartej Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości PCSS przy ulicy Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu.
 
 

Październik 2016 

8 i 9 listopada 2016 r. odbywała się w Poznaniu III Konferencja DARIAH-PL. Podtytuł tegorocznej edycji „Inspiracje–Innowacje–Człowiek” podkreśla główny nurt, wokół którego skupiały się zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowany na praktyczne przykłady jakościowych zmian w metodach prowadzenia badań naukowych zainspirowanych technologiami cyfrowymi.
 
W październiku 2016 r. wdrożono infrastrukturę pomiarową perfSONAR w Sieci PIONIER. System wykorzystuje serwery pomiarowe zainstalowane w węzłach szkieletowych Sieci PIONIER, na których uruchomiono instancje systemu pomiarowego perfSONAR. Które jest rozwiązaniem pozwalającym systemowo obserwować parametry wydajności sieci - to architektura pomiarowa oferująca jednolity i bezpieczny dostęp do narzędzi i danych pomiarowych.
 
Podczas pierwszej polskiej edycji Konferencji HUAWEI CONNECT 2016 (24-25.10.2016 r., Serock), współorganizowanej z firmą Intel, PCSS otrzymał nagrodę za najlepszy projekt 2016.  Nagrody przyznano w kategorii administracja, biznes oraz nauka.
 
26-27 października 2016 r. odbyły się w Poznaniu warsztaty Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury? Warsztaty poświęcone były zasadom i dobrym praktykom dotyczącym udostępniania zasobów kultury w internecie, w szczególności na europejskiej platformie cyfrowej Europeana skierowane są do przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych udostępniających on-line własne zbiory dziedzictwa kulturowego, przede wszystkich dla osób posiadających już praktyczne doświadczenie w tego typu działaniach.
 

Listopad 2016 

Podczas Konferencji NEM Summit 2016, która odbywała się w Porto w dniach 23-25 listopada 2016 roku, demonstacja projektu ImmersiaTV otrzymała główną nagrodę.
 
30 listopada 2016 r. odbyła się druga edycja Europejskiej Sesji Internetowej "Chirurgia Laryngologiczna LIVE. Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy European Laryngological Society (ELS), Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). Celem sesji było pokazanie najnowszych metod operacyjnych stosowanych przez chirurgów z czołowych europejskich klinik laryngologicznych. Aktywny udział w wydarzeniu wezmą szpitale z Genui, Barcelony, Marsylii, Luksemburga, Giessen, Leiden, Essen, Cagliari oraz Poznania.
 

Grudzień 2016

Konferencja i warsztaty Edukacja w Laboratorium Szkoły Przyszłości 9 grudnia 2016 roku w Przestrzeni Innowacyjnej Edukacji PCSS (ul. Zwierzyniecka 20 w Poznaniu) odbyła się konferencja i warsztaty Edukacja w Laboratorium Szkoły Przyszłości. 
 
Specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska, przy współpracy z Działem Usług Internetu Przyszłosci PCSS, stworzyli „Atmosferę dla Poznania” - autorską usługę internetową prezentującą aktualizowane na bieżąco informacje na temat stanu powietrza w Poznaniu. To pierwsza taka usługa w Polsce.
 
15 grudnia 2016 r. Podczas gali konkursu Popularyzator Nauki w Polsce, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PlatonTV znalazł się w zaszczytnym gronie piętnastu finalistów. W tym roku konkurs zorganizowano już po raz dwunasty.
Agnieszka Wylegała