Wiadomości

e-IRG opublikowało dokument „Roadmap 2016” jako kolejny krok w kierunku wdrożenia koncepcji e-Infrastructure Commons. W opracowaniu dokumentu brali udział pracownicy PCSS: dr inż. Marcin Lawenda i dr inż. Norbert Meyer. 

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) opublikował nową wersję dokumentu „Roadmap 2016”, w którym podejmuje koncepcję e-Infrastructure Commons. Dokument ten ma na celu określenie ścieżki rozwoju dla europejskiego systemu e Infrastruktury. Opracowana koncepcja podaje zalecenia dla wszystkich zainteresowanych stron pozwalające wdrożyć wizję e-Infrastructure Commons do roku 2020.


W dokumencie przedstawione są zalecenia zarówno dla dostawców infrastruktur badawczych jak i społeczności badawczych, aby określić i ukierunkować potrzeby związane z rozwojem określonych elementów e-Infrastruktury. Ma to na celu zwiększenie udziału tych środowisk w rozwoju innowacyjnych usług, wniesienie wkładu w rozwój standardów oraz odpowiednia polityka dla obsługi danych. Dostawcy e-Infrastruktur powinni zwiększyć współpracę między sobą w celu zaadresowania w jednolity sposób złożonych potrzeb użytkowników. Rządy państw i instytucje finansujące powinny starać się objąć koordynacją krajowe e-Infrastruktury aby zbudować spójną i efektywną podstawę dla uczestnictwa w europejskich inicjatywach.


Zarówno dostawcy jak i społeczności użytkowników powinni wspólnie analizować i oceniać krajowe mechanizmy finansowania i zarządzania e-Infrastrukturą. Kolejne sugestie odnoszą się do określenia zestawu najlepszych praktyk dla rozwoju europejskiego krajobrazu e-Infrastruktury. Komisja Europejska powinna zapewnić silne bodźce dla innowacji działających na wielu platformach. Innym celem jaki został wskazany dla Komisji Europejskiej jest stałe wspieranie działań dla zharmonizowania i konsolidacji rozwoju usług istniejących w obszarze e-Infrastruktury oraz zapewnienie na ten cel zasobów na szczeblu krajowym i europejskim.


Dokument dostępny jest  TUTAJ.

Agnieszka Wylegała