Wiadomości

Od  1 września 2016 r. PCSS realizuje, wraz z 10 partnerami pod przewodnictwem Athlone Institute of Technology (Irlandia), 3-letni projekt europejski PROTECTIVE (Proactive Risk Management through Improved Situational Awareness).  PCSS jest jednym z trzech partnerów, obok instytucji z Czech CESNET oraz Rumunii RoEduNet, reprezentujących grupę operatorów krajowych sieci dla nauki. Celem projektu jest opracowanie narzędzi wspierających działalność operacyjną zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo zarówno w segmencie sieci dla nauki, jak i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

W pierwszej fazie działań zebrano szczegółowe wymagania dla docelowej platformy budowanej w projekcie, m.in. dzięki ankietom i seriom wizyt studyjnych (jedna z nich odbyła się w styczniu br. w PCSS). Następnie przygotowano ogólną architekturę platformy. Zdefiniowano podstawowe komponenty funkcjonalne – takie jak moduły pozyskiwania informacji, wzbogacania (ang. enrichment) informacji, korelacji, priorytetyzacji, wizualizacji, komponenty wspierające (np. bazy danych) oraz przepływy danych pomiędzy nimi. Ustalono, że pierwsza (z trzech planowanych) wersja demonstratora oparta będzie m.in. na istniejących narzędziach opracowanych przez CESNET: Warden oraz Mentat, sukcesywnie obudowywanych w kolejnych wersjach o poszczególne elementy rozszerzające bazową funkcjonalność i stanowiące o wartości dodanej związanej z przedsięwzięciem.


Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe prowadzi badania nad korelacją zdarzeń (alertów) w bardziej złożone struktury (meta-alerty), a także nad priorytetyzacją meta-alertów przy użyciu wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. W PCSS powstają również elementy instalacji testowej dla celów pierwszej wersji demonstratora, w tym m.in. konektory dla posiadanej infrastruktury bezpieczeństwa, umożliwiające bezpieczne współdzielenie zanonimizowanej informacji o zdarzeniach związanych z zabezpieczeniami. Poza demonstratorem przygotowanym przez trzech operatorów krajowych sieci dla nauki, w projekcie powstaje odrębna instalacja demonstracyjna dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowywana pod kierunkiem jednego z partnerów  komercyjnych – irlandzkiej firmy The Email Laundry.


Stan badań w projekcie przedstawiony będzie m.in. na konferencji Euro-CASE 2017, współorganizowanej przez PCSS w dniach 7-8 listopada 2017 roku w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu. W tym czasie dostępny już będzie także pierwszy demonstrator technologiczny. Kilka dni wcześniej w Brukseli odbędzie się pierwszy przegląd projektu przez Komisję Europejską.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ.

 

Konto projektu na Twitterze: https://twitter.com/ProtectiveH2020

Gerard Frankowski