Wiadomości

 

 

Dzięki dofinansowaniom ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą być realizowane zakupy czasopism, książek, e-booków oraz baz danych, których licencje są corocznie odnawiane. Zasoby są dostępne na platformach wydawców i mogą z nich korzystać polskie jednostki akademickie oraz naukowe, a program jest przeprowadzany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz ICM. Wsparcie MNiSW pozwala naukowcom i badaczom na bezpłatny dostęp w formie elektronicznej do światowych zasobów wiedzy, jest to nieocenione wsparcie podczas prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w każdej dyscyplinie naukowej.


Najważniejsze korzyści

•    możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
•    umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
•    stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej,
•    wsparcie badań interdyscyplinarnych.


1.    Oferty baz czasopism i książek elektronicznych, e-booków, płatne z dofinansowaniem MNiSW:

a)    EBSCO PAKIET PODSTAWOWY licencja krajowa 100% finansowana ze środków MNiSW

W ramach licencji krajowej EBSCO Information Services oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp online do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 14 baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost  (https://search.ebscohost.com/) i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search Complete i Business Source Complete są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie.
  
Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.

Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate stanowią bogaty zbiór ponad 13.500 pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism o szerokiej międzynarodowej perspektywie. W porównaniu z bazami Academic Search Complete oraz Business Source Complete, bazy w wersji Ultimate oferują dodatkowo ponad 4.700 aktywnych, recenzowanych naukowo czasopism. Bazy Ultimate oferują użytkownikom większą ilość dodatkowych zasobów pochodzących z ponad 80 krajów, pokrywających setki zakresów tematycznych, oraz łatwy dostęp do większej liczby czasopism indeksowanych w wiodących indeksach dziedzinowych. W załączeniu przesyłamy krótkie porównanie zawartości baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate względem baz w wersji Complete.

Włączenie do Pakietu Podstawowego baz EBSCO zasobów dostępnych w bazach Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate zapewnia polskim pracownikom naukowym i studentom szerszy dostęp do literatury naukowej o zasięgu światowym. Bazy Academic Search Ulimate oraz Business Source Ultimate w Pakiecie Podstawowym EBSCO wpisują się w ogólny trend umiędzynarodowienia nauki, oferując większą ilość pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism wydawanych przez uznane ośrodki akademickie i wydawnictwa naukowe w Europie, Azji, Oceanii, Afryce i obu Amerykach.

Środowisko naukowe i akademickie, zrzeszone w ramach członkostwa w konsorcjum EBSCO miało możliwość poznania baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate podczas dostępu testowego do zasobów, uruchomionego wiosną 2018 r.

Pakiet z bazami w wersji Ultimate zawiera następujące bazy: Academic Search Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, ERIC, European Views of the Americas: 1493-1750, GreenFILE, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News oraz Teacher Reference Center (TRC).


Szkolenia

Wydawca zachęca do wzięcia udziału w szkoleniach, na temat pakietu podstawowego EBSCO i opcji wyszukiwawczych dostępnych na platformie EBSCOhost. Organizator nie wymaga wcześniejszej rejestracji, na swojej stronie podaje instrukcję logowania na platformę WebEx.


a)    EBSCO Pakiet specjalistyczny licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MNiSW:

Dostęp do wersji elektronicznych następujących baz  czasopism elektronicznych na platformie EBSCOhost na zasadach indywidualnej prenumeraty w 2020 r. przez biblioteki uczestniczące w krajowym projekcie Wirtualnej Biblioteki Nauki:

Academic Search Ultimate, Applied Science & Technology Source, Applied Science & Technology Source Ultimate, Arab World Research Source, Art & Architecture Complete, Art Full Text, Art Source, ATLA Religion Database, ATLA Religion Database with ATLASerials, ATLA Religion Database  with ATLASerials PLUS, Avery Index to Architectural Periodicals, Business Abstracts with Full Text, Business Continuity & Disaster Recovery Reference Center, Business Source Ultimate, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Chinese Insight, CINAHL, CINAHL with Full Text, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Complete, Communication & Mass Media Complete, Communication Source, Computers & Applied Sciences Complete, Criminal Justice Abstracts with Full Text, Dentistry & Oral Sciences Source, DynaMed Plus, EconLit with Full Text, Education Source, Entrepreneurial Studies Source, Energy & Power Source, Environment Complete, Film & Television Literature Index with Full Text, Food Science Source, GeoRef, GIDEON, Global Patents, Historical Abstracts with Full Text, Hospitality & Tourism Complete, Humanities International Complete, Humanities Source, Humanities Source Ultimate, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, International Pharmaceutical Abstracts, International Political Science Abstracts, International Security & Counter-Terrorism Reference Center, Isabel, Jewish Studies Source, Legal Collection, Legal Source, Library & Information Science Source, Literary Reference Center, Literary Reference Center Plus, MEDLINE with Full Text, MEDLINE Complete, Mental Measurements Yearbook & Tests in Print, MLA International Bibliography, MLA International Bibliography with Full Text, Music Index with Full Text, New Testament Abstracts Online, Nursing Reference Center, Nutrition Reference Center, Old Testament Abstracts Online, One Belt One Road Reference Source, PEMSoft, Petroleum Abstracts TULSA Database, The Philosopher's Index, The Philosopher's Index with Full Text, Political Science Complete, Polymer Library, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycEXTRA, PsycINFO, PsycTESTS, PSYNDEX Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests, Rehabilitation Reference Center, Research Starters – Business, Research Starters – Education, Research Starters – Sociology, RILM Abstracts of Music Literature, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, RISM Series A/II: Music Manuscripts, RIPM Retrospective Index to Music Periodicals, Risk Management Reference Center, Shock & Vibration Digest, Small Business Reference Center, The Scientific & Medical ART Imagebase (SMART), SocINDEX with Full Text, Sociology Source Ultimate, SPORTDiscus with Full Text, Textile Technology Complete, TOXINZ, World Politics Review i World Textiles,

oraz następujących baz książek elektronicznych:

eBook Academic Collection, eBook Arabic Collection, eBook Business Collection, eBook Clinical Collection, eBook Community College Collection, eBook Education Collection, eBook EngineeringCore Collection, eBook Harvard Business Review Press Collection, eBook History Collection, eBook ITCore Collection, eBook Nursing Collection i eBook Religion Collection.

a)    KARGER licencja konsorcyjna licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MNiSW:

  Misją wydawnictwa Karger jest wspieranie społeczeństwa naukowców poprzez dostarczanie innowacyjnych usług oraz publikacji zawierających najnowsze dane o postępie w naukach biomedycznych. Co roku wydawnictwo produkuje około 80 naukowych czasopism i prawie 150 serii książkowych oraz pojedynczych publikacji, jak również wiele wydań specjalnych i dodatków tematycznych. Większość publikacji ukazuje się w języku angielskim. Jako jeden z pierwszych wydawców Karger docenił potencjał nowych środków przekazu tj. internet, w związku z czym wszystkie czasopisma oraz większość wydań książkowych dostępne są w wersji elektronicznej.

a)    Royal Society of Chemistry licencja konsorcyjna licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MNiSW:

RSC to wydawnictwo naukowe - jest wydawcą blisko 40 tytułów recenzowanych czasopism z dziedziny chemii. Tematyka: chemia analityczna, chemia organiczna, nieorganiczna, chemia fizyczna, biologia chemiczna, medycyna chemiczna, energia, materiałoznawstwo, nanotechnologia.

b)    AGRO licencja konsorcyjna licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MNiSW:

Na konsorcjum AGRO sklada się CABI Publishing oraz International Food Inromation Service (IFIS)


I.    CABI Publishing

CABI Publishing jest międzynarodową organizacją non-profit, założoną w pierwszej dekadzie XX wieku. Początkowo organizacja ta zajmowała się zagadnieniami: entomologii, mykologii i parazytologii, a następnie poszerzyła obszar zainteresowań i aktywności włączając wiele nowych dyscyplin szeroko rozumianego rolnictwa, rybołówstwa, ekologii, biotechnologii, środowiska, turystyki, wypoczynku oraz gospodarki żywieniowej.

CAB Abstracts – baza abstraktowa

CAB Abstracts w nowej wersji, zawierającej zasoby sięgające wstecz aż od roku 1973 to renomowana baza bibliograficzno-abstraktowa wydawnictwa CABI Publishing, będąca największą bazą opracowywaną przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk środowiskowych. Aktualizowana co miesiąc baza CAB Abstracts zawiera ponad 6,5 miliona rekordów z blisko 8 500 czasopism oraz ponad 2 500 książek, referatów, materiałów konferencyjnych, raportów i innej literatury publikowanej w ponad 116 krajach świata. Rocznie do bazy dodawanych jest ponad 300 000 nowych rekordów. CAB Abstracts wyróżnia się udostępniając streszczenia wielu niszowych i lokalnych czasopism, nie opracowywanych przez inne bazy abstraktowe.


II.    International Food Information Service (IFIS)

International Food Information Service (IFIS) z Wielkiej Brytanii to instytucja, która ze względu na wysokie wymagania stawiane swoim członkom (odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczna wiedza, szerokie doświadczenie itp.) postrzegana jest przez specjalistów  jako bardzo profesjonalna i kompetentna.  
IFIS zajmuje się wszelkimi aspektami żywienia i technologii żywności, jej główne cele  to:
•    badania naukowe nad zapewnieniem bezpiecznej, zdrowej, pożywnej i smacznej żywności;
•    poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej na temat dystrybucji, produkcji, bezpieczeństwa i jakości żywności;
•    rozwój podstawowej wiedzy o technologii żywności i edukacja technologów żywności oraz specjalistów z dziedziny żywienia;
•    określanie standardów w zakresie żywności.


1.    Dołączone do wniosku w 2018 roku NOWE BAZY:

a)    MC GRAW HILL licencja konsorcyjna licencja konsorcyjna wnioskowane o 50% finansowanie przez MNiSW
b)    RSC kolekcja e-booków licencja konsorcyjna wnioskowane o 50% finansowanie przez MNiSW


2.    Kto może się zgłosić i jak?

Dostęp do zasobów oferowanych na zasadzie licencji krajowej (czyli finansowanych w 100% ze środków budżetowych na naukę) mogą uzyskać wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu ustawy dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W myśl art. 2 ust. 9 ww. ustawy za jednostkę naukową może być uważana każda jednostka organizacyjna, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostkami naukowymi są: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne.

Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowej przyjmowane są w sposób ciągły; należy zgłosić się pod  adresem:

Koordynator ze strony PCSS w kwestii zgłoszeń i dokumentów: Monika Chrzanowska e-mail:

 

Osoby odpowiedzialne w przypadku licencji konsorcyjnych:

KARGER, RSC, AGRO, MC GRAW HILL – Irena Księżopolska, przedstawiciel firmy ABE-IPS irena.ksiezopolska@abe.pl www.abe.pl

EBSCO pakiet specjalistyczny – Renata Włodarczyk, przedstawiciel firmy EBSCO Information Services

Bazy pakietu podstawowego EBSCO Information Services dostępne są pod adresem: http://search.ebscohost.com/

Zakup pozostałych licencji krajowych realizowany jest przez ICM - https://wbn.icm.edu.pl/

 


ZOBACZ RÓWNIEŻ


Arkusz pomocy EBSCOHOST

 

Zasoby EBSCO Connect


Strona WBN prowadzona przez ICM

 

Lista instytucji zarejestrowanych i korzystajacych z dostępu narodowego do baz EBSCO 30.6.2017

 

 Wojciech Bohdanowicz