PL-Grid

PL-Grid

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
PL GRID

Projekt dostarczy polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Science w różnych dziedzinach; infrastruktura musi być kompatybilna i interoperabilna z gridem europejskim i światowym. System będzie skalowalny i pozwoli na dołączenie instytutów badawczych, czy „platform technologicznych”; będzie mógł być wykorzystany przez administrację państwową, zespoły zarządzania kryzysowego, czy jednostki przemysłowe.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych, przy czym badania będą mogły być prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły w kraju i za granicą. Stworzona infrastruktura pozwoli również polskim naukowcom przeprowadzać zaawansowane symulacje komputerowe na zasobach obliczeniowych w Europie dzięki połączeniu krajowej infrastruktury PL-Grid z europejskimi ośrodkami.

 

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie znaczącego wzrostu udostępnianej mocy obliczeniowej – o ok. 215 TFLOPS oraz pamięci dyskowej o ok. 2500 TB, a także zbudowanie systemu gridowego umożliwiającego efektywne i innowacyjne wykorzystywanie powstałej infrastruktury sprzętowej. W tym zakresie szczegółowymi celami projektu będzie opracowanie zasad efektywnego wykorzystywania infrastruktury przez wirtualne organizacje i wdrożenie pakietu usług zarządzania zasobami gridowymi na różnych poziomach. Przewidujemy powstanie ok. 35 takich usług, które zostaną opracowane w oparciu o dorobek projektów europejskich EGEE i DEISA oraz osiągnięcia partnerów projektu,      a także w wyniku prac B+R prowadzonych w ramach projektu

Data rozpoczęcia: 2009-01-01
Data zakończenia: 2011-12-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Mirosław Kupczyk; Tomasz Piontek
ul.Dąbrowskiego 79a, 60-525 Poznań
0-61 858 2052, 0-61 858 2071
;
Wiadomości

W ramach działalności Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN, Politechnika Poznańska oraz konsorcjum PLGrid zapraszają na seminarium poświęcone nowoczesnym metodom prowadzenia obliczeń numerycznych z wykorzystaniem ogólnopolskiej, naukowej infrastruktury komputerów dużej mocy - PLGrid. Spotkanie odbędzie się 24 marca br. w siedzibie PCSS.

więcej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na 1- lub 2-dniowe darmowe kursy „Przygotowanie protokołów i formularzy do zbierania danych w badaniach naukowych na przykładzie narzędzia REDCap Project w ramach usługi DataBank. Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PLGrid, usługi gridu dziedzinowego Matematyka/Statystyka”.

więcej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach aktywności szkoleniowej i wsparcia użytkowników projektu PLGrid-NG zaprasza na jedno- lub dwudniowe bezpłtne kursy „Przygotowanie protokołów i formularzy do zbierania danych w badaniach naukowych na przykładzie narzędzia REDCap Project”.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>