GridStart

GridStart

Grid Dissemination, Standards, Applications, Roadmap and Training
GridStart
Projekt GridStart wykorzystywał wspólne doświadczenia ośrodków naukowych rozwijających aplikacje i nowe technologie w dziedzinie obliczeń rozproszonych w celu równoległego rozwoju zmierzającego nie tylko do stopniowego udoskonalania istniejących rozwiązań, ale do zbudowania nowej, lepszej infrastruktury. Ten wspólny wysiłek zmierzał do wypracowania nowych standardów środowiska rozwijającego technologie gridowe. Lepsza koordynacja rozwiązań wypracowanych na poziomie krajowym oraz w rozwijanych projektach stanowiła podstawę do lepszego wykorzystania posiadanych technologii oraz większego upowszechniania tych rozwiązań przez przemysł.

Projekt GridStart miał umożliwić wykorzystanie efektów synergicznych, związanych z koordynacją badań, ale również upowszechnianie zdobytej wiedzy i wypracowanych technologii.

Prace PCSS w GridStart objęły głównie przygotowanie raportu pod tytułem: „IST Grid Projects Inventory and Roadmap”, w którym opisano kierunki rozwoju prac nad środowiskami gridowymi w Europie oraz zasugerowano listę Technicznych Grup Roboczych skupiających ekspertów z różnych obszarów badawczych związanych z Gridem.
Data rozpoczęcia: 2002-04-01
Data zakończenia: 2005-03-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Ariel Oleksiak
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61-858 2169