IMPACT

IMPACT

IMProving ACcess to Text
IMPACT
IMPACT jest czteroletnim projektem (2008-2012) finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE. W 2010 roku rozpoczęła się druga faza projektu w ramach której przyłączeni zostali nowi partnerzy z Francji, Hiszpanii oraz Polski. Podstawowym celem projektu jest ułatwienie dostępu do historycznych dokumentów cyfrowych, a kluczowym celem strategicznym jest wsparcie jednostek takich jak biblioteki i instytucje kultury, ale również firmy oraz organizacje w zakresie realizacji koncepcji masowej digitalizacji zasobów.

Koordynatorem projektu IMPACT jest Biblioteka Narodowa Holandii, a liderami pod-projektów są Biblioteka Brytyjska, Uniwersytet z Innsbruck oraz Biblioteka Narodowa Austrii.

Polska w projekcie reprezentowana jest przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS (ZBC PCSS) oraz Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego (KLF UW). ZBC PCSS odpowiedzialny jest za koordynację prac prowadzonych przez polskich partnerów, prace demonstracyjne dotyczące polskich dokumentów historycznych, a związane z narzędziami wytworzonymi w ramach projektu IMPACT w kontekście ulepszania technik wyszukiwania oraz OCR, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej projektu na terenie Polski oraz wsparcie projektu w zakresie budowania centrów kompetencji masowej digitalizacji. KLF UW odpowiedzialna jest za prowadzenie prac językowych dotyczących polskich dokumentów historycznych w zakresie budowania zasobów (leksykonów) umożliwiających ulepszenie technik wyszukiwania oraz OCR historycznych dokumentów.
Data rozpoczęcia: 2010-02-01
Data zakończenia: 2012-06-30
Status: zakończony
 

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Tomasz Parkoła
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61 858 2165
Wiadomości

Centrum Kompetencji Impact uruchomiło nową odsłonę serwisu. PCSS jest członkiem założycielem Centrum, międzynarodowej organizacji non-profit, której misją jest udoskonalanie szeroko rozumianej digitalizacji dokumentów historycznych.

więcej
Prace prowadzone przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS, a realizowane w ramach projektu IMPACT, zaowocowały przygotowaniem zestawu pełnotekstowych wersji cyfrowych wybranych dokumentów historycznych z czterech bibliotek cyfrowych w Polsce.
więcej
Z początkiem 2012 roku Centrum Kompetencji IMPACT osiągnie swój docelowy kształt i będzie gotowe do współpracy i świadczenia pomocy w zakresie masowej digitalizacji. Ponieważ inicjatywa ta powstała w efekcie działań w ramach projektu IMPACT, kluczowe role w konstrukcji centrum odgrywają jego partnerzy.
więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>