Geysers

Geysers

Generalized Architecture For Dynamic Infrastructure Services
Geysers
GEYSERS jest projektem współfinansowanym ze środków 7 Programu Ramowego. Projekt ma na celu opracowanie specyfikacji oraz implementację architektury sieci umożliwiającej udostępnianie zaawansowanych usług sieciowych użytkownikowi końcowemu oraz jego aplikacjom.

W ramach prac opracowane zostaną mechanizmy umożliwiające dostawcom infrastruktury wirtualizację jej zasobów, tworzenie logicznych sieci i udostępnianie ich jako warstwy usługowej dla wirtualnych operatorów sieciowych. Rezultaty prac umożliwią realizację koncepcji „Infrastruktura jako usługa” (ang. Infrastructure as a Service – IaaS) w produkcyjnych sieciach telekomunikacyjnych.
Data rozpoczęcia: 2010-01-01
Data zakończenia: 2013-12-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej