HIPERMED

HIPERMED

HIgh PERformance TeleMEDicine platform
Hipermed
Projekt HIPERMED ma na celu stworzenie otwartej platformy zintegrowanych usług telemedycznych opartej na zestawie aplikacji działających w sieciach IP i zbudowanych zgodnie z paradygmatem Architektury Zorientowanej na Usługi (ang. Service Oriented Architecture – SOA). Platforma wspierać będzie takie aktywności jak zdalne konsultacje, rozproszone podejmowanie decyzji w leczeniu, telenauczanie oraz zdalny nadzór nad rehabilitacją. Projekt będzie bazował na i rozwijał wyniki projektu HDVIPER w zakresie scenariusza medycznego.

W ramach projektu udokumentowane zostaną potrzeby użytkownika końcowego w scenariuszu medycznym oraz zaprojektowane, zaimplementowane i zademonstrowane prototypy aplikacji wspieranych przez platformę. Zostaną one dodatkowo zintegrowane w jeden wspólny interfejs użytkownika. Na poziomie usług zademonstrowana zostanie integracja z:
•    wideokonferencjami wysokiej rozdzielczości (HD)
•    strumieniami wideo z endoskopów i innych urządzeń medycznych
•    stereoskopowymi strumieniami wideo dających poczucie głębi obrazu
•    danymi z urządzeń pomiarowych i czujników
•    zdjęciami cyfrowymi wysokiej rozdzielczości (RTG, NMR, USG itp.)

Na poziomie sieciowym, zaprojektowane i stworzone zostaną nisko kosztowe usługi wysokiej wydajności. Bazować będą one na otwartym oprogramowaniu, wybranych standardowych rozwiązaniach sprzętowych oraz wirtualnych zasobach sieciowych wspierających komunikację platformy HIPERMED pomiędzy szpitalami, innymi placówkami medycznymi i pacjentami w domach.

Spodziewanym wynikiem projektu jest zwiększona wydajność pracy w obszarach medycyny, do których projekt jest adresowany, nowe produkty na rynku oraz zwiększone użycie i wykorzystanie łączy komunikacyjnych.
W projekcie HIPERMED silnie zaznaczony będzie udział przyszłych użytkowników końcowych systemu w postaci szpitali z kilku krajów Europy oraz organizacji zaangażowanych w działania „open innovation”. Najnowsze rozwiązania technologiczne z dziedziny interakcji człowiek-komputer i systemy komunikacyjne, w szczególności wideokonferencyjne, będą z kolei dostarczane przez placówki badawczo-rozwojowe i uczelnie. Obecność dostawców sprzętu i operatorów telekomunikacyjnych z doświadczeniem w świadczeniu usług dla sektora medycznego i użytkowników domowych zapewni z kolei należyte wsparcie dla rozwoju projektu z biznesowego punktu widzenia.
Data rozpoczęcia: 2010-07-01
Data zakończenia: 2013-03-31
Status: zakończony
 

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Piotr Pawałowski
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
+48 61 858 21 89
Wiadomości

2 grudnia 2015 roku odbędzie się „1st European Laryngological Live Surgery Broadcast” - interaktywna sesja wideokonferencyjna prezentująca operacje otolaryngologiczne „na żywo”. Wydarzenie organizowane jest przez European Laryngological Society (ELS), Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Celem sesji jest pokazanie najnowszych metod operacyjnych stosowanych przez chirurgów z czołowych europejskich klinik laryngologicznych. W wydarzeniu wezmą aktywny udział szpitale z Barcelony, Marsylii, Genui, Leiden, Essen, Luksemburga i Poznania. 

wicej

Podczas spotkania i konferencji "EUREKA Innovation Event" w Bazylei (19-20.11.2014 r.) projekt HIPERMED, w którym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe kierowało realizacją scenariusza konsultacji lekarskich oraz nadzorowało wszystkie prace badawczo-rozwojowe, zdobył pierwszą nagrodę w ramach "EUREKA Innovation Award 2014".

wicej

19-20 listopada 2014 roku w Bazylei w Szwajcarii odbędzie się spotkanie i konferencja projektów inicjatywy EUREKA - "EUREKA Innovation Event". Podczas konferencji Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprezentuje platformę telemedyczną HIPERMED, która została nominowana do nagrody EUREKA Innovation Award 2014.

wicej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>