Wf4Ever

Wf4Ever

Wf4Ever
Wf4Ever to projekt badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Jego głównym celem jest zapewnienie metod i narzędzi niezbędnych do umożliwienia długoterminowego przechowywania naukowych modeli przepływu pracy bardzo istotnych w tych dziedzinach nauki, w których w trakcie badań wykorzystuje się złożone komputerowe przetwarzanie danych.
Data rozpoczęcia: 2010-12-01
Data zakończenia: 2013-11-01
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Dodatkowe informacje 
więcej

Kontakt:
PCSS
Raul Palma
+48 61 858 21 61