MAPPER

MAPPER

Multiscale APPlications on European e-InfRastructures
logo mapper
Systemy komputerowe wraz z aplikacjami obliczeniowymi już od wielu lat są podstawowym narzędziem badawczym dla naukowców. Jednak tradycyjny model obliczeń, w którym aplikacje uruchamiane są na jednym klastrze obliczeniowym, stał się niewystarczający. Dzisiejsza nauka ma coraz częściej charakter interdyscyplinarny, a prowadzone badania obejmują coraz większe obszary. Oczekuje się, że narzędzia informatyczne będą nadążały za wymaganiami naukowców i będą pozwalały na zautomatyzowane i efektywne wykonywanie złożonych, wieloskalowych (ang. multiscale) obliczeń. Odpowiedzią na te potrzeby jest realizowany, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, projekt MAPPER. Projekt ten ma na celu dostarczenie spójnego systemu komputerowego, który pozwoli naukowcom na elastyczne tworzenie złożonych, wielowymiarowych modeli problemów obliczeniowych odpowiadających rzeczywistym sytuacjom, systemu który umożliwi optymalne wykonywanie zaawansowanych obliczeń w rozproszonym, a także w większości przypadków heterogonicznym, środowisku. W ramach projektu podjęte zostaną próby wdrożenia nowych usług oraz narzędzi QosCosGrid (QCG) rozwijanych w PCSS na zasobach produkcyjnych infrastruktury obliczeniowej w wybranych ośrodkach w Europie, w tym na zasobach obliczeniowych infrastruktury EGI oraz PRACE.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie: http://www.mapper-project.eu

Data rozpoczęcia: 2010-10-01
Data zakończenia: 2013-10-01
Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Krzysztof Kurowski
ul. Dąbrowskiego 79A/1405
60-529 Poznań
+ 48 61 8582072
Wiadomości

Obliczenia dużej mocy oraz zagadnienia dotyczące nowoczesnych sieci to tylko niektóre z głównych kwestii poruszanych na tegorocznej Internet Supercomputing Conference w Hamburgu. W tematykę 27. edycji Konferencji ISC wpisują się projekty prezentowane na stoisku Konsorcjum PIONIER i PCSS.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>