AirPROM

AirPROM
Airway Disease PRedicting Outcomes through Patient Specific Computational Modelling (AirPROM)
 
Projekt AirPROM łączy doświadczenie istniejących konsorcjów klinicznych z wiedzą ekspercką z zakresu fizjologii, radiologii, analizy obrazu, bioinżynierii, harmonizacji danych, bezpieczeństwa i ochrony danych, modelowania komputerowego i biologii systemowej.

 Rozwiązania powstałe w ramach projektu AirPROM pozwolą na ulepszenie i personalizację sposobu prowadzenia chorych cierpiących z powodu chorób układu oddechowego, w szczególności astmy i Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Głównym celem projektu jest stworzenie wielkoskalowego modelu dróg oddechowych, który ułatwi monitorowanie postępu choroby i odpowiedzi na leczenie. Model ten będzie oparty  na szczegółowej charakterystyce klinicznej, pomiarach fizjologicznych, obrazach tomograficznych, funkcjonalnym obrazowaniu rezonansem magnetycznym i fenotypowaniu.
Data rozpoczęcia: 2011-03-01
Data zakończenia: 2016-02-29
Status: w trakcie