P-MEDICINE

P-MEDICINE
Medycyna przechodzi obecnie fazę głębokich przeobrażeń polegających na zmianie charakteru opieki zdrowotnej z opartej na reakcję na konkretne objawy w stronę działań zapobiegawczych. Katalizatorem tych zmian jest powstanie nowych metodologii podejścia do choroby, ukierunkowanych na medycynę spersonalizowaną, czyli skupioną na zintegrowaniu diagnostyki, leczenia i prewencji w kontekście indywidualnego pacjenta.

Zmiany te mają korzenie we wprowadzaniu rezultatów najnowszych badań naukowych w proces leczenia. Oczekuje się, że systemowe podejście do choroby, nowe metody diagnozowania, narzędzia informatyczne, metody obliczeniowe, technologie modelowania i wizualizacji, pozwolą na zastąpienie obecnego modelu reakcyjnego, na model spersonalizowany, prewencyjny i przewidujący, na przestrzeni  następnych kilku lat. Choć cel został jasno zdefiniowany, droga ku niemu obfituje w wiele przeszkód zarówno o podłożu technologicznym lub naukowym jak i socjologicznym.

Projekt p-medicine stanowi odpowiedź na zdefiniowane powyżej potrzeby w kontekście stworzenia innowacyjnego, zintegrowanego rozwiązania technologicznego wspierającego spersonalizowaną medycynę. Nacisk w projekcie położony został na sformułowanie otwartego, modułowego zestawu narzędzi i usług, tak aby możliwy był scenariusz stopniowego wdrażanie systemu, poprzez  włączanie mechanizmów efektywnego i bezpiecznego współdzielenia spersonalizowanych danych, oraz wieloskalowych (ang. multiscale) symulacji VPH (Virtual Physiological Human).

W ramach projektu zawiera się również tworzenie własnych modeli i narzędzi, zgodnych z ogólnie uznanymi standardami i zachowującymi prywatność danych. Właśnie aspekt prywatności stanowi bardzo istotny element tworzonego systemu mający na celu maksymalną ochronę pacjenta poprzez odpowiednio zdefiniowane polityki dostępu do informacji.

Tworzone w p-medicine narzędzie i technologie będą weryfikowane w konkretnym środowisku zaawansowanych badań klinicznych, związanym z leczeniem raka: guza Wilmsa, raka piersi i białaczki. Nie ulegającym wątpliwości wyzwaniem dla projektu będzie takie zaprojektowanie scenariuszy, które zademonstrują przydatność budowanego środowiska dla lekarzy i naukowców.
Data rozpoczęcia: 2010-11-30
Data zakończenia: 2015-07-31
Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej
more
Uczestnicy projektu 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Krzysztof Kurowski
ul. Dąbrowskiego 79A/1405 60-529 Poznań
+ 48 61 8582072
Wiadomości
Przez trzy dni (19-21.03.2012 r.) w siedzibie PCSS przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Japonii, wezmą udział w roboczym spotkaniu konsorcjum P-MEDICINE. Głównym celem wizyty jest omówienie dotychczasowych osiągnięć projektu.
więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>