INFINITY

INFINITY

INfrastructures for the Future Internet commuNITY
Infinity
Jednym z istotnych aspektów programu Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Internecie Przyszłości (ang. Future Internet – Public Private Partnership, FI-PPP) jest wykorzystanie zaawansowanych infrastruktur przeznaczonych do testowania i przeprowadzania eksperymentów z nowatorskimi technologiami Internetu Przyszłości. Europa ma ogromny potencjał w postaci istniejących już oraz realizowanych infrastruktur, jak również instalacji pilotowych i doświadczalnych. Jednakże większość z tych infrastruktur jest skierowana do i wykorzystywana przez wąskie grono użytkowników związanych albo ze specyficzną domeną technologiczną albo z określonym regionem.  W rezultacie rozwiązania te nie spełniają wymogów interoperacyjności koniecznej do przeprowadzania eksperymentów na dużą skalę w ramach projektów programu FI-PPP.
Zadaniem INFINITY jest rozwijanie współpracy między zainteresowanymi stronami tak, aby umożliwić testowanie nowych rozwiązań oraz aby stworzyć środowisko sprzyjające trwałemu rozwojowi takich rozwiązań w ramach Internetu Przyszłości.  INFINITY zbierze, przeanalizuje oraz udostępni  dane o istniejących infrastrukturach oraz ich wymaganiach operacyjnych. Działanie to ma na celu stworzenie dogodnych warunków do powstania i rozwoju międzynarodowej społeczności pracującej nad rozwiązaniami Internetu Przyszłości.
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe