HELPS

HELPS

Wpływ na gospodarkę mieszkaniową i opiekę domową dla osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez strategie lokalnych partnerstw w miastach Środkowej Europy

Projekt HELPS, realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, promuje strategie rozwoju i praktyki poprawy jakości życia grup słabszych społecznie, ze strategicznym ukierunkowaniem na osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne, w obszarach miejskich Europy Środkowej. W szczególności, projekt HELPS ma na celu rozwój i konsolidację innowacyjnych rozwiązań mieszkalnictwa i opieki poprzez wspieranie modeli zintegrowanego zarządzania na poziomie lokalnym, pozwalających na ukierunkowywanie polityk, produktów i usług.

 

Poprzez swoje zintegrowane podejście, projekt HELPS podejmuje sześć wyzwań:

  • dostęp do informacji o usługach wspomagających niezależne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych;
  • dostępność przestrzeni życia codziennego i obszarów zurbanizowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  • wzmocnienie roli formalnych i nieformalnych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistów ich wspomagających;
  • wzmocnienie więzi społecznych na poziomie lokalnym;
  • wykorzystanie aplikacji i systemów opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • trwałość i wydajność systemów opieki
Data rozpoczęcia: 2011-10-01
Data zakończenia: 2014-12-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej

Kontakt:
Michał Kosiedowski
+48 61 858 2161
Wiadomości

Ogłoszono wyniki naboru projektów do Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych (WINS), którego partnerem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W sumie wybrano 27 innowacji społecznych.

więcej

17 maja 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się Konferencja (Nie)pełnosprawni w dobie technologii. Głównym cele wydarzenia było poruszenie zagadnień związanych z szeroką paletą niepełnosprawności i niedostosowań społecznych oraz możliwościami jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowych technologii. PCSS, będący partnerem technologicznym Konferencji, zaprezentował m.in. rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, rozwijane w ramach projektów SelFind oraz HELPS.

więcej

30 października 2014 r. w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca i kończąca projekt HELPS (Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central Europe), którego koordynatoren był PCSS.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>