EFDA ITM-TF ISIP

EFDA ITM-TF ISIP
EFDA ITM-TF ISIP - European Fusion Development Agreement Task Force on Integrated Tokamak Modelling, Infrastructure and Software Integration Project Badania nad fuzją jądrową jako źródłem energii
 

Projekt realizowany w ramach aktywności EFDA (The European Fusion Development Agreement) Integrated Tokamak Modelling Task Force (ITM-TF) w ramach 7. Program Ramowy Wspólnoty EURATOM, w
części dotyczącej badań nad fuzją jądrową jako źródłem energii. EFDA stworzyła ITM-TF w celu

  • Koordynacji rozwoju spójnego zestawu narzędzi do symulacji
  • Wykonania pomiarów przy pomocy tych narzędzi na istniejących eksperymentach związanych z tokamakami
  • Dostarczenia pełnego pakietu symulacji dla ITER i DEMO.

 

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, www.iter.org). ITER jest międzynarodowym projektem badawczym, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z fuzji jądrowej.

Głównym zadaniem jest budowa wielkiego tokamaka, wzorowanego na wcześniej budowanych mniejszych urządzeniach typu DIII-D, TFTR, JET, JT-60 i T-15. Projekt jest przewidywany na 30 lat (10 lat budowy i 20 lat pracy reaktora). Według decyzji z dnia 28 czerwca 2005 tokamak powstanie w Cadarache w pobliżu Marsylii, na południu Francji. W projekcie uczestniczą finansowo i naukowo Unia Europejska, Japonia, Rosja, Chiny i Korea Południowa.

ITER jest nową generacją urządzeń syntezy jądrowej. Jest on przewidziany do opracowania metod badań związanych z realizacją syntezy jądrowej, wykorzystywanej w przyszłości jako źródło energii. Już w obecnej fazie projektu ITER potrzebny jest wysoki poziom modelowania fizycznego i symulacji, tak aby wykorzystać w pełni możliwości urządzeń i zagwarantować optymalną realizację operacji.

Badania w dziedzinie fuzji nie zakończą się na projekcie ITER. Będzie on pomostem do pierwszej demonstracyjnej elektrowni plazmowej, która będzie dostarczać energię elektryczną do sieci. Główny, dalekowzroczny cel badań fuzyjnych w Europie to budowa prototypu elektrowni plazmowej, która zademonstruje bezpieczną, przyjazną środowisku i ekonomicznie opłacalną produkcję energii elektrycznej. Plan strategiczny osiągnięcia tego, daleko sięgającego w przyszłość celu zawiera kilka elementów:

  • Prace nad tokamakiem ITER
  • Budowę eksperymentalnej elektrowni plazmowej DEMO, która zademonstruje produkcję energii elektrycznej na szeroką skalę – przy budowie i pracy DEMO wykorzystane będą doświadczenia z ITERa
  • Budowę pierwszej produkcyjnej elektrowni plazmowej.


W zakresie obowiązków ITM-TF jest koordynacja rozwoju niezbędnego oprogramowania - na poziomie europejskim oraz tworzenie ustandaryzowanego oprogramowania i narzędzi dających dostęp do danych
eksperymentalnych jak również interfejs do modułów kodów fizycznych.

W trakcie implementowania narzędzi do pełnej symulacji, ITM-TF zidentyfikował potrzebę opracowania narzędzi do reżyserowania przepływów zadań i mechanizmu do transferowania danych pomiędzy modułami, który jest niezależny od języka komputerowego, w którym napisane są moduły, jak również który umożliwia przepływ danych zarówno lokalnie w ramach klastra jak i pomiędzy różnymi rozproszonymi zasobami obliczeniowymi takimi jak HPC czy środowiska gridowe.

Data rozpoczęcia: 2010-06-17
Data zakończenia: 2013-12-31
Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej

Kontakt:
PCSS
Marcin Płóciennik
ul. Dąbrowskiego 79a,
60-529 Poznań
+48 61 858 2181