BEinGRID

BEinGRID

Business Experiments in Grid
BEinGRID
Użycie systemów heterogenicznych typu Grid jest postrzegane jako rozwiązanie umożliwiające skok w rozwoju i zmianę sposobu prowadzenia firm w Unii Europejskiej. Rozwój tych systemów jest obecnie w swojej szczytowej, decydującej o dalszym losie tej technologii fazie. Projekty wykorzystujące Gridy zdążyły już pokazać wartość tego rozwiązania w badaniach naukowych, obecnie nadszedł czas aby zademonstrować możliwości Gridu w przemyśle i biznesie, wspomagając wdrożenie Strategii Lizbońskiej. To właśnie jest głównym celem zintegrowanego projektu badawczego BEinGRID.

Do osiągnięcia celu projektu BEinGRID  potrzebne jest wykonanie prac skupionych wokół dwóch uzupełniających się nurtów działalności. Po pierwsze została podjęta implementacja i wdrożenia serii aplikacji pilotażowych celowych eksperymentów biznesowych, zaprojektowanych do wykorzystania możliwości rozwiązań gridowych w szerokim spektrum europejskich sektorów biznesowych. W pierwszej fazie projektu konsorcjum zajęło się osiemnastoma eksperymentami biznesowymi. W drugiej fazie uruchomiono kolejne siedem eksperymentów biznesowych. Po drugie, budowane jest repozytorium zawierające zarówno komponenty poszczególnych usług gridowych, jak i kompendium najlepszych praktyk jakie powinno się stosować, aby wesprzeć europejskie firmy pragnące wdrożyć tą ważną nową technologię. Z dwoma głównymi nurtami powiązane są: międzydziałowa pomoc techniczna oraz działalność w zakresie rozwijania, rozpowszechniania, prezentacji i szkoleń.

BEinGRID wdraża innowacyjne rozwiązania gridowe, korzystając z już istniejących komponentów, rozwijanych w ramach projektów prowadzonych w Unii Europejskiej, jak również poza nią – praktyka taka stosowana jest w celu uniknięcia powtórnego opracowywania już gotowych komponentów.

Konsorcjum 75-ciu partnerów, kierowane przez firmę Atos Origin, zostało utworzone przez wiodące w Europie ośrodki badań gridowych przekonanych o biznesowej wartości tych rozwiązań oraz zbiór firm pragnących skorzystać z możliwości zwiększenia produktywności, konkurencyjności i zysków jakie niesie za sobą zastosowanie nowej technologii. Współpraca przy pilotażowych eksperymentach biznesowych zwiększa wartość prac wszystkich elementów składowych danego łańcucha działalności w określonym sektorze ekonomicznym (ang. „value chain”) - od dostarczycieli technologii po rożne klasy użytkowników.
Data rozpoczęcia: 2006-06-01
Data zakończenia: 2009-11-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Dawid Szejnfeld
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61-858 2174