SUCRE

SUCRE

Supporting Cloud Research Exploitation

Międzynarodowe konsorcjum projektu SUCRE (Wsparcie Badań nad  Wykorzystaniem Potencjału Technologii Chmur Obliczeniowych – ang. Supporting Cloud Research Exploitation) tworzą jednostki badawcze oraz instytucje komercyjne z Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch oraz Japonii. Podstawowym zadaniem projektu jest zbadanie sposobów wykorzystania otwartych modeli przetwarzania chmurowego (ang. open-source models in Cloud computing) oraz analiza możliwości większego wykorzystania potencjału tychże modeli. Przedmiotem szczególnego zainteresowania projektu są instytucje publiczne (m.in. administracja publiczna, szkolnictwo, itp.),  co do których przewiduje się, że ich obecne i przyszłe zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz szeroko pojęte technologie informatyczne może być bardzo dobrze zaspokojone poprzez wykorzystanie otwartych chmur obliczeniowych.

Data rozpoczęcia: 2012-10-01
Data zakończenia: 2014-09-30
Status: zakończony
 
more
Rezultaty 
więcej