PL GRID +

PL GRID +
Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-GRID dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL GRID Plus
 

Projekt ma na celu dostarczenie niezbędnych usług informatycznych dla zespołów naukowych w Polsce. PlGrid Plus zakłada znaczące rozszerzenie budowanej od roku 2008 polskiej infrastruktury gridowej Pl-Grid w taki sposób, aby dostosować ofertę do istotnych, z punktu widzenia Polskiej Nauki, dziedzin naukowych i odpowiedzieć na rosnące ich wymagania. W projekcie PlGrid Plus zbudowane zostaną usługi, które wspomagają efektywność pracy zespołów naukowców. W projekcie bierze udział 5 czołowych jednostek naukowych w zakresie Polskiej Inicjatywy Gridowej.

Pośród szczegółowych celów projektu wymienić można:

  • rozbudowę istniejącej Polskiej Infrastruktury Gridowej
  • rozwój zaawansowanych aplikacji i usług dla środowiska naukowego
  • stworzenie takich warunków, aby możliwe było prowadzenie nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego
  • ułatwienie krajowym jednostkom naukowym partnerskiej współpracy z międzynarodowymi konsorcjami.


Głównym elementem nowatorskim projektu jest koncepcja gridów dziedzinowych, które mają zapewnić zoptymalizowany dostęp do usług Pl-Gridu, a także oprogramowanie i typowe schematy przetwarzania używane w danej dziedzinie. W pierwszej kolejności, domenowo-specyficzne rozwiązania tworzone są dla 13 grup użytkowników spośród strategicznych dziedzin i ważnych tematów w Nauce Polskiej: AstroGrid-PL, HEPGrid, Nanotechnologie, Akustyka, Life Science, Chemia kwantowa i Fizyka molekularna, Ekologia, SynchroGrid, Energetyka, Bioinformatyka, Zdrowie, Materiały, Metalurgia. W dalszej kolejności, Projekt przewiduje uruchomienie usług wsparcia, adaptacji i szkoleń dla innych grup użytkowników.

Wyniki wspomnianych badań będą podstawą do opracowania nowych rozwiązań dla rozwoju gospodarki, społeczeństwa opartego na wiedzy oraz poprawy warunków życia obywateli.

Data rozpoczęcia: 2011-10-01
Data zakończenia: 2014-09-30
Status: zakończony