ALICANTE

ALICANTE

Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments

ALICANTE jest projektem współfinansowanym ze środków 7 Programu Ramowego, który ma na celu opracowanie nowej kompleksowej, otwartej i modularnej architektury pozwalającej na tworzenie w Internecie Przyszłości ekosystemów przekazu mediów. Celem ekosystemu przekazu mediów jest stworzenie zintegrowanego środowiska, w którym użytkownicy końcowi i dostawcy treści/usług mają możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia, udostępniania i dostarczania zarówno tradycyjnych, jak i nowych usług skupionych wokół przekazu treści multimedialnej. Głównym celem zaproponowanego rozwiązania jest zapewnienie użytkownikowi możliwości dostępu do oferowanych usług multimedialnych, odpowiednio dostosowanych do jego aktualnego kontekstu.

Data rozpoczęcia: 2011-03-01
Data zakończenia: 2013-08-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Bartosz Belter
Wichrowa 1a, 60-449 Poznań
+ 48 61 858 20 28