Poznan Internet Innovation Hub (PIIH)

Poznan Internet Innovation Hub (PIIH)

Poznan Internet Innovation Hub (PIIH) stanowi pierwszy w Polsce technologiczno-biznesowy węzeł dostępu do infrastruktury i aplikacji FIWARE.

 

Platforma technologiczna FIWARE jest uniwersalnym środowiskiem do tworzenia usług i aplikacji niezależnie od zasobów sprzętowych, którą Komisja Europejska buduje w partnerstwie z wiodącymi firmami w Europie w ramach programu Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP). Obecnie, program FI-PPP wchodzi w fazę wsparcia pierwszych projektów, realizowanych przez małe i średnie firmy oraz indywidualnych innowatorów z całej Europy.

Dzięki uruchomieniu PIIH, Poznań dołączył do sieci partnerów EIT ICT Labs, zlokalizowanych w takich miastach, jak Helsinki, Berlin, Paryż, Eindhoven, Trydent, Sztokholm czy Londyn.

Wizja rozwoju PIIH przewiduje uruchomienie w oparciu o FIWARE oraz własne laboratoria PCSS szeregu usług, ułatwiających korzystanie z samej infrastruktury obliczeniowo-sieciowej, jak i skojarzonych z nią narzędzi wspomagających, czyli tzw. generic enablers (ogólne narzędzia wspomagające) oraz specific enablers (specjalizowane narzędzia wspomagające).

W związku z uruchomieniem węzła PIIH, PCSS będzie mógł oddziaływać w nowych obszarach zastosowań zaawansowanych technologii ICT.


W szczególności PCSS oferuje usługi w ramach:

- Centrum Kompetencji FIWARE
- Centrum Kompetencji Open Source
- Węzła otwartych danych
- Regionalnego Ekosystemu Innowacji

TUTAJ można uruchomić własną instancję FIWARE oraz pobrać narzędzia/aplikacje wspomagające.

Helpdesk FIWARE (JIRA) prowadzony przez PCSS, przyjmuje zgłoszenia i pytania, dotyczące korzystania z FIWARE.

OTWARTE KONKURSY A16 - zachęcamy do udziału w konkursach na dofinansowanie rozwoju aplikacji, korzystających z FIWARE.

 

Centrum Kompetencji Open Source przyjmuje zgłoszenia i pytania, dotyczące otwartego oprogramowania.

Status: w trakcie