Centrum Kompetencji Open Source

Centrum Kompetencji Open Source

Inicjatywa utworzenia Centrum Kompetencji FLOSS przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe jest wynikiem zwiększającego się wykorzystania i zaangażowania PCSS w otwarte oprogramowanie, jak również prac prowadzonych przez PCSS. Centrum ma na celu wspieranie rozwoju i zwiększenie wykorzystania OSS / FLOSS (ang. Open Source Software / Free Libre Open Source Software – Wolne i Otwarte Oprogramowanie).

Status: w trakcie
 
more
Cel 
więcej

Kontakt:
PSNC
Bartosz Lewandowski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 21 06