Fit4Work

Fit4Work
Samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo
 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat. Aktywny udział tej grupy społecznej w tworzeniu siły roboczej wymaga od osób do niej należących szczególnej dbałości o własne możliwości w sferze fizycznej i mentalnej. Oba te obszary należy rozpatrywać jednocześnie: badania wskazują na powiązanie sfery fizycznej i psychicznej w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia.


W celu wsparcia pracowników w zarządzaniu swoja kondycją fizyczną i psychiczną proponuje się zaangażowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podstawą opracowywanego systemu będzie obecny stan techniki w zakresie takich kluczowych obszarów, jak techniki trójwymiarowego wykrywania i analizy ruchu, przenośne czujniki biomedyczne, czujniki otoczenia, urządzenia mobilne, narzędzia budowy warstwy pośredniej dla środowisk wsparcia otoczeniem oraz platformy chmurowe. Technologie te, dostępne dzisiaj w postaci urządzeń i usług na rynku rozszerzone zostaną o specjalizowane komponenty zdolne do zbierania, przechowywania i analizy informacji związanej z kondycją fizyczną i psychiczną człowieka w celu udostępnienia spersonalizowanych zaleceń oraz programów ćwiczeń za pomocą intuicyjnych aplikacji opartych o techniki wirtualnej rzeczywistości.

Data rozpoczęcia: 2014-06-01
Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Michał Kosiedowski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 21 61
www.aal-europe.eu/projects/fit4work/
Wiadomości

Fit4Work: Samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo, to projekt którego głównym celem jest opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat. Zapraszamy na materiał przygotowany przez PlatonTV, w którym twórcy Fit4Work przybliżają jego specyfikę.

więcej

15 grudnia 2017 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbyło się seminarium poświęcone technologiom dla zdrowia osób 55+. W ramach wydarzenia zaprezentowano sytem wspomagający samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo - Fit4Work.

więcej

17 listopada 2017 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się Seminarium Bioinżynierii Biomedycznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął PCSS.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>