SWEP

SWEP
System wielostrumieniowej komunikacji masowej integrujący marketing bezpośredni i pośredni z weryfikacją rezultatów online, jako podstawa nowej usługi skierowanej do klientów targowych
 

Projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wielostrumieniowej komunikacji marketingowej. Projekt jest realizowany wspólnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (MTP) i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

Tradycyjne kanały komunikacji z klientem, wzbogacone o nowe usługi (m.in. serwisy Internet., digital signage, aplikacje na smartphony, adwords), wprowadzą zupełnie nową jakość w relacji biznes - klient. MTP projektując nowe produkty, analizuje rozwój technologii i ich wpływ na kontakt z klientem. Celem projektu jest stworzenie platformy, która pozwoli na realizację wielostrumieniowych, masowych kampanii komunikacyjnych z unifikacją treści i wizerunku w jednym miejscu. Narzędzie poprzez integrację wszystkich strumieni komunikacji, pozwoli zebrać w sposób zautomatyzowany informację zwrotną ze wszystkich kanałów i przeprowadzić analizy i pomiary skuteczności kampanii oraz badanie trendów, umożliwi wiekowanie danych zawartych w bazach, zaadresuje informacje marketingowe i porządkowo-organizacyjne. Wynik projektu dostarczy nowych narzędzi w kampaniach marketingowych na skalę światową.

Data rozpoczęcia: 2014-07-01
Data zakończenia: 2016-06-30
Status: w trakcie
 
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
PCSS