Future ICT

Future ICT

Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji

Polskie środowisko naukowe od ponad 20 lat dysponuje zaawansowaną infrastrukturą informatyczną dla nauki, a dostęp do niej – za pośrednictwem szerokopasmowych sieci światłowodowych – posiadają wszystkie instytucje naukowe w kraju. Podstawą tej infrastruktury jest Polski Internet Optyczny PIONIER – sieć będąca istotnym składnikiem europejskiej i światowej e–infrastruktury, umożliwiająca polskiej nauce pełne uczestnictwo w podejmowaniu nowych, globalnych wyzwań w nauce. W dobie szybkich zmian w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych, nowoczesna infrastruktura sieci i usług sieciowych odgrywa istotną rolę w procesach badawczych i kreowaniu innowacji inspirowanych badaniami naukowymi.

 

Aktywne włączenie się polskiego środowiska naukowego w realizację zadań związanych z wyzwaniami w obszarze badań na lata 2014 – 2020 wymaga właściwego przygotowania podstawowej bazy stanowiącej punkt wyjścia do działań w obszarach uznawanych przez Unię Europejską i Krajowy Program Badań za priorytetowe. W szczególności w zakresie zaawansowanych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i ich zastosowań do badań m.in. z zakresu nowych technologii energetyki, nauk o życiu (w tym medycyny), środowiska naturalnego ważne stają się prace badawczo – rozwojowe z obszaru sieci nowych generacji i usług sieciowych, nowych mediów i zaawansowanej wizualizacji, integracji metod i środków ICT z otoczeniem oraz systemów ICT efektywnych energetycznie.

 

Cel projektu, jakim jest  rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji, wynika ściśle z przedstawionych powyżej przesłanek. W ramach wnioskowanego dofinansowania planowana jest w PCSS realizacja, powiązanych z siecią PIONIER, laboratoriów badawczych, eksperymentalnego węzła usługowego i inteligentnych przestrzeni interakcji użytkowników z usługami (w strukturze „living labs”).

Data rozpoczęcia: 2013-07-01
Data zakończenia: 2015-11-30
Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej

Kontakt:
PCSS
Robert Pękal
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+4861 858 2146
Wiadomości

W Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, siedzibie PCSS, odbędzie się spotkanie przedstawicieli NREN-ów (National Research and Education Network) Europy Wschodniej (4-6 maja 2016 r.) w ramach projektu Eastern Partnership Connect. Podczas wizyty zaplanowano m.in. seminarium oraz zwiedzanie laboratoriów Future ICT i CBPIO.

więcej

Nowy budynek – siedziba Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – kompleks nowoczesnych laboratoriów, innowacyjna infrastruktura przetwarzania i gromadzenia danych, nowe kanały sieci optycznej 100/400 Gb/s oraz system HPC, plasujący się na 80. miejscu na liście najszybszych komputerów świata. Tak jednym zdaniem można podsumować niesamowicie dynamiczny i intensywny rok pracy w PCSS.

więcej

Od 26 do 30 października 2015 r. realizowano w PCSS dostawę kamer 8K oraz systemu strumieniowania IP Live firmy SONY zakupionych w ramach wyposażenia Laboratorium Usług Nowych Mediów UHD w Sieciach Optycznych projektu Future ICT.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>