PLGrid NG

PLGrid NG

Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki

Polska Infrastruktura Gridowa została zbudowana w ramach projektu PL-Grid (2009-2012), w celu dostarczenia polskiej społeczności naukowej platformy informatycznej opartej na klastrach komputerów, służących e-Science w różnych dziedzinach. Infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych prowadzonych przez geograficznie rozproszone zespoły. Infrastruktura PL-Grid umożliwia polskim naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.

 

Stworzenie Infrastruktury PL-Grid nie tylko znacznie rozszerzyło ilość zasobów obliczeniowych dostarczanych polskiej społeczności naukowej, ale – co ważniejsze – ułatwiło efektywne wykorzystanie tych zasobów poprzez dostarczenie użytkownikom innowacyjnych usług gridowych i narzędzi, wraz z ciągłym wsparciem technicznym.

 

W ramach projektów PLGrid Plus (2011-2014) i PLGrid NG (2014-2015) realizowana jest rozbudowa Infrastruktury PL-Grid o dedykowane, dziedzinowe narzędzia i usługi obliczeniowe dla 27 grup użytkowników spośród strategicznych dziedzin i ważnych tematów w Nauce Polskiej.

 

Polska Infrastruktura Gridowa jest częścią paneuropejskiej infrastruktury budowanej w ramach EGI (European Grid Initiative), której celem jest integracja narodowych infrastruktur gridowych w jedną trwałą infrastrukturę produkcyjną.

Data rozpoczęcia: 2014-01-01
Data zakończenia: 2015-12-31
Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Tomasz Piontek
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2172
Wiadomości

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na 1- lub 2-dniowe darmowe kursy „Przygotowanie protokołów i formularzy do zbierania danych w badaniach naukowych na przykładzie narzędzia REDCap Project w ramach usługi DataBank. Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PLGrid, usługi gridu dziedzinowego Matematyka/Statystyka”.

więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>