PIONIER Rendering 3D

PIONIER Rendering 3D

Usługa renderingu 3D w sieci PIONIER służy do generowania animacji trójwymiarowych w wysokiej rozdzielczości przygotowanych w pakietach:

    Autodesk 3ds Max
    Autodesk Maya
    Blender

Usługa działa na bazie infrastruktury obliczeniowej PLATON wykorzystując 8 wieloprocesorowych węzłów obliczeniowych (w miarę zapotrzebowania ich liczba może być powiększana) do zrównoleglenia procesu renderingu grafik trójwymiarowych. Wykorzystanie zasobów klastrów obliczeniowych zainstalowanych w sieci PIONIER pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na ich wytworzenie w wysokiej rozdzielczości oraz przyspiesza pracę przy ich modelowaniu umożliwiając generowanie widoków podglądowych.

Status: w trakcie
 
more
Główne założenia 
więcej

Kontakt:
PCSS
Szymon Malewski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61850 2510