dLab

dLab

dLab to wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny system do zarządzania procesem digitalizacji, który ułatwia organizację prac związanych z digitalizacją, wspomaga użytkowników w wykonywaniu przydzielonych czynności oraz umożliwia monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu raportowania. dLab może komunikować się z zewnętrznymi narzędziami w celu wykonywania specyficznych czynności, takich jak rozpoznawanie tekstu (OCR), konwersja danych źródłowych do wersji prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu biblioteki cyfrowej oraz archiwizacja w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych.

Status: w trakcie
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Tomasz Parkoła
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2165