Open Preservation Foundation

Open Preservation Foundation

Inicjatywa Open Preservation Foundation (OPF) zajmuje się utrzymywaniem narzędzi oraz zasobów wiedzy w zakresie zarządzania długoterminowym przechowywaniem obiektów dziedzictwa kulturowego. OPF dostarcza swoim członkom rozwiązań w tym zakresie poprzez zarządzanie rozwojem kluczowych narzędzi, wymianę wiedzy oraz współpracę z powiązanymi inicjatywami.

 

OPF została utworzona w 2010 roku jako Open Planets Foundation, aby utrzymać rezultaty współfinansowanego przez UE projektu Planets. Obecnie OPF utrzymuje portfolio kluczowych narzędzi w zakresie przechowywania danych. OPF umożliwia również rozwój najlepszych praktyk poprzez grupy zainteresowań, różnego rodzaju wydarzenia społeczności OPF oraz szkolenia. Wizja OPF to współdzielone rozwiązania, które podnoszą efektywność i wydajność procesów przechowywania danych.

 

PCSS jest jednym z członków stowarzyszonych OPF.

 

Więcej informacji na temat OPF można znaleźć tutaj: http://openpreservation.org/  (tylko w wersji angielskiej).

Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Tomasz Parkoła
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2165