PL-LAB2020

PL-LAB2020

Gwałtowny rozwój technologii komunikacyjnych w ostatniej dekadzie spowodował wysyp rozwiązań przeznaczonych dla komunikacji człowiek – człowiek, człowiek – maszyna oraz maszyna – maszyna. Rozwiązania te, z sukcesem testowane w małych laboratoriach firm i instytucji, nie zawsze spełniają wymagania stawiane przed nimi w docelowym, rozproszonym środowisku Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology, ICT). W związku z tym powstało zapotrzebowanie na duże, rozproszone laboratoria sieciowe, umożliwiające testowanie produktów w środowisku niemalże zbliżonym do docelowych warunków, w których mają być potencjalnie wdrożone.


Projekt dotyczy rozbudowy krajowej sieci badawczej PL-LAB, zaprojektowanej i zaimplementowanej w ramach projektu POIG „Inżynieria Internetu Przyszłości” (2010-2013), do postaci sieci PL-LAB2020. Zakłada się, że sieć PL-LAB2020 umożliwi przeprowadzanie eksperymentów w środowisku sieci rozległych w kluczowych obszarach badawczych z dziedziny ICT (ang. Information and Communications Technologies), przewidzianych w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

W szczególności, rozbudowa PL-LAB polega na wzbogaceniu obecnej infrastruktury i oprogramowania o te elementy, które są wymagane dla realizacji badań praktycznych (tj. przeprowadzania eksperymentów) związanych z następującymi kluczowymi zagadnieniami Internetu Przyszłości: sieci bezprzewodowe, zarządzanie siecią, wirtualizacja infrastruktury sieciowej, sieci świadome przekazywanej treści (ang. Information Centric Networks), sieci programowalne SDN (ang. Software Defined Networking), chmury obliczeniowe (ang. Cloud Computing) oraz Internet Rzeczy (ang. Internet of Things).Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
PCSS
Bartosz Belter
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 20 28