SmartenIT

SmartenIT

Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined with Energy Efficiency in the Internet

Sieci komputerowe są środowiskiem, w którym obserwuje się duże i dynamiczne zmiany zachodzące w obszarze technologii. Również sposoby i skala wykorzystywania nowych rozwiązań jest rewolucyjna. Szybko zwiększająca się przepustowość sieci oraz udostępniane zasoby pozwalają na budowanie wydajnych rozproszonych systemów chmurowych (ang. cloud computing), platform sieci społecznościowych czy zaawansowanych mechanizmów dystrybucji  treści multimedialnych o wysokich parametrach jakościowych. Dodatkowo, gdy uwzględni się aspekt mobilności bezprzewodowych urządzeń sieciowych i idących za tym nowych usług, tworzy się skomplikowana wielowymiarowa struktura telekomunikacyjna. Wymaga ona opracowania nowych standardów i metod aby w wydajny sposób wykorzystywać pojawiające się możliwości. Użytkownicy oczekują nowych innowacyjnych aplikacji, które wymuszają na operatorach sieciowych, twórcach oprogramowania i sprzętu dynamicznego dostosowywania się sieci do ich aktualnych potrzeb. Projekt SmartenIT (ang. Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined with Energy Efficiency in the Internet) postawił sobie za cel opracowanie nowych mechanizmów zarządzania komunikacją sieciową, które pozwolą w sposób optymalny i skalowalny dopasowywać zachowanie sieci do bieżących wymagań użytkownika. Ważnym źródłem informacji mają być sieci społecznościowe, które w obecnym czasie gromadzą ogromną ilość wiedzy o zachowaniach użytkowników, relacjach miedzy nimi i potrzebach z tego wynikających. Kolejnym istotnym elementem charakteryzującym SmartenIT jest zwrócenie uwagi na wpływ zaproponowanych rozwiązań na środowisko naturalne. W kontekście dramatycznie zwiększającej się ilości urządzeń mobilnych oraz zasobów sieciowych konieczność dostarczania  przyjaznych środowisku nowych technologii ma wysoki priorytet w projekcie.

Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
PCSS
Roman Łapacz
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2521