COMPLETE

COMPLETE

Platforma wymiany informacji w zakresie zamówień przedkomercyjnych oraz zamówień na innowacje dla operatorów sieci publicznych

Celem projektu COMPLETE (Platforma wymiany informacji w zakresie zamówień przedkomercyjnych oraz zamówień na innowacje dla operatorów sieci publicznych) jest dalsze zoptymalizowanie wykorzystania środków publicznych do budowy publicznych sieci telekomunikacyjnych korzystających z technologii wykraczających poza istniejące rozwiązania.


Kluczowym elementem dla osiągnięcia zakładanego celu jest stworzenie platformy informacyjnej dla podmiotów publicznych oraz wsparcie ich w całym łańcuchu procesu przetargowego oraz wsparcie w zakresie kwestii technicznych oraz organizacyjnych.


Rosnąca złożoność procedur dla przetargów publicznych wymusza konieczność stworzenia jednostki o zasięgu europejskim mającej na celu wsparcie instytucji publicznych w kwestii wiedzy oraz wytycznych jak sprawnie zgromadzić wszystkie wymagane informacje oraz przeprowadzić przetargi.


Sektor publiczny w celu efektywnego wdrożenia w istniejących sieciach rozwiązań infrastruktury optycznej wykraczających poza istniejące produkty musi zsynchronizować swoje działania poprzez określenie wspólnego planu dla zamówień. Należy  zidentyfikować wspólne wymagania w okresie krótko oraz długo terminowym.


Projekt COMPLETE w celu wsparcia procedury zamówień stworzy bazę danych najnowszych oraz przyszłych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury optycznych sieci transportowych oferowanych i planowanych przez czołowych producentów.

 

Konsorcjum projektu składa się z trzech europejskich sieci NREN.

Platforma wymiany informacji w zakresie zamówień przedkomercyjnych oraz zamówień na innowacje dla operatorów sieci publicznych

Data zakończenia: 2017-12-31
Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Piotr Rydlichowski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2038