CUDA Research Center

CUDA Research Center

PCSS jako CUDA Research Center w ramach współpracy z firmą NVIDIA działa od lipca 2011 roku. Głównym obszarem rozwijanym w ramach Research Center jest zaawansowana wizualizacja.

Obecnie trwają prace nad frameworkiem ‘CaKernel’ przeznaczonym do obliczeń exa-scale wraz z Center for Computation & Technology Louisiana State University. Jest to innowacyjne rozwiązanie służące do przeprowadzania obliczeń równoległych. Jedynym wymaganiem dla użytkownika jest stworzenie takiego kodu, który może zostać niezależnie wykonany dla każdej komórki siatki obliczeniowej. W ramach CUDA Research Center trwają prace nad obliczeniami masywnych równoległych kodów na kartach graficznych z wykorzystaniem środowisk CUDA i OpenCL. Zrównoleglone obliczenia z użyciem akceleratorów graficznych pozwalają na znacznie wydajniejsze obliczenia przy jednoczesnym spadku ilości zużywanej energii. Dzięki zastosowaniu modułu CaKernel w rzeczywistych symulacjach uzyskaliśmy znaczne przyspieszenia w porównaniu z typowymi rozwiązaniami programistycznymi.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie przetwarzania obrazu i zaawansowanej wizualizacji podjęliśmy się zadania stworzenia prototypu imersyjnego systemu wizualizacji - tzw. "CAVE'a". Planowane jest skonstruowanie systemu rekonfigurowalnych i przenośnych ekranów, który pozwoli dopasowywać wspomnianą instalację do specyficznych aplikacji i ograniczeń wynikających z dostępnej przestrzeni oraz tworzyć inne nietypowe systemy projekcyjne. Specjalnie dla realizacji tego zadania planowany jest zakup profesjonalnego urządzenia graficznego z rodziny Nvidia Quadro, zapewniającego odpowiednio wysoką wydajność (tzw. pixel rate) potrzebną do obsłużenie odpowiedniej liczby projektorów i unikalną funkcję rozproszonej synchronizacji wielu układów graficznych (tzw. GSync) niezbędną dla stworzenia i utrzymania wrażenia pełnej imersji użytkownikom CAVE'a.

Data rozpoczęcia: 2011-07-26
Status: w trakcie