EoCOE

EoCOE

Energy Oriented Centre of Excellence

Celem projektu jest utworzenie centrum doskonałości dla aplikacji komputerowych zorientowanych na wydajność energetyczną. EoCoE będzie wykorzystywać ogromny potencjał oferowany przez infrastruktury obliczeniowe, aby wspierać i przyśpieszać rozwój przejścia na niskoemisyjne technologie dostarczania energii. Aby osiągnąć ten cel, oprócz rewolucji technologicznej w rozwoju sprzętu komputerowego, wymagana jest podobnie rewolucyjna zmiana paradygmatu w sposobie projektowania kodów oprogramowania. EoCoE pomoże w przejściu na bardziej oszczędne technologie energetyczne poprzez ukierunkowane wsparcie dla czterech filarów energii odnawialnej: meteorologia, nauki materiałowe, zarządzanie zasobami wodnymi i synteza jądrowa. Każdy z nich wymaga zaawansowanego modelowania numerycznego z wykorzystaniem dużych zasobów. Te cztery filary zostaną osadzone na podstawie opartej o przekrojowe badania multidyscyplinarne z wykorzystaniem wysokiej klasy wiedzy eksperckiej w zakresie matematyki stosowanej i technologii przetwarzania wysokiej wydajności (ang. HPC).

 

EoCoE zorganizowane jest wokół centralnego francusko-niemieckiego centrum koordynującego sieć ogólnoeuropejską złożoną z 23 zespołów w 8 krajach.


Partnerzy projektu są silnie zaangażowani zarówno na polu HPC, jak i energii co jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia długoterminowej stabilności EoCoE, a także zapewnienia, że wyniki projektu będą zgodne z ogólnoeuropejską strategią rozwoju HPC. Podstawowym celem EoCoE jest stworzenie nowej, stabilnej i zrównoważonej społeczności wokół zagadnień związanych z metodami obliczeniowymi w technologiach energetycznych. Jednocześnie, EoCoE zobowiązuje się do dostarczenia znaczących wyników w ciągu pierwszych trzech lat. Pozwoli to na identyfikacje i rozwiązanie problemów bieżących wąskich gardeł w kodach aplikacji, przez co otworzy nowe możliwości modelowania i doprowadzi do wzrostu osiągnięć naukowych wśród czterech grup użytkowników; wpłynie to na  rozwój najnowocześniejszych metod matematycznych i numerycznych i narzędzi w celu wspierania wykorzystania Exascale computing. Aby wykorzystać tę wiedzę i pobudzić rozwój ekosystemu wokół HPC dla energii, powstaną dedykowane usługi dla laboratoriów i przemysłu. EoCoE pobudzi do  nawiązywania nowych kontaktów,  współpracy i stosowanie nowy ch  metod pracy oraz zachęci do szerokiego rozpowszechnienia opracowanych najlepszych praktyk.

Data rozpoczęcia: 2015-10-01
Data zakończenia: 2018-10-01
Status: w trakcie
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
PCSS
Marcin Płóciennik
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2181
Wiadomości

Konferencja Supercomputing oraz towarzysząca jej wystawa (12-17.11. 2017 r.) to najważniejsze i największe na świecie wydarzenie w branży komputerów dużej mocy. Tegoroczna edycja gości w Denver (Kolorado), skupiając się pod hasłem „HPC connects”. Tradycyjnie, wśród centrów prezentujących swoje dokonania, jest również PCSS.

wicej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>