PRACE-3IP

PRACE-3IP

PRACE - Third Implementation Phase Project

Projekt wspiera przyspieszoną realizację paneuropejskiej Infrastruktury Badawczej HPC (HPC Research Infrastructure RI), powołanej w kwietniu 2010 roku. Projekt kontynuuje, uzupełnia i rozszerza zakres prac poprzednich projektów fazy wdrożeniowej PRACE-1IP (PRACE - First Implementation Phase Project) oraz PRACE-2IP (PRACE - Second Implementation Phase Project). PRACE-3IP jest odpowiedzią na potrzeby europejskich środowisk naukowych oraz przemysłu w zakresie wykonywania obliczeń i symulacji, aby utrzymać ich odkrycia i osiągnięcia w światowej czołówce. Naszą wizją jest tworzenie zintegrowanego ekosystemu HPC: sprzętu i usług umożliwiających naukowcom pełne wykorzystanie potencjału w dziedzinie nauk obliczeniowych w środowisku ERA (European Research Area).

 

Projekt będzie prowadził pilotażowo wspólne zamówienia "przedkomercyjne" (PCP, Pre-Commercial Procurement) w celu uzyskania rozwiązania dla systemów "Whole Design System Energy Efficient HPC". Ten pilot jest pierwszym działaniem tego typu w skali Europy. Wnioski z realizacji tego przedsięwzięcia będą miały niebagatelną wartość dla PRACE, w kontekście przyszłej strategii zamówień, oraz dla całego środowiska, jako siła napędowa innowacji. PRACE-3IP dostarczy szeroki zestaw usług mających zastosowanie także w przemyśle. PRACE-RI będzie otwarta także dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw europejskich, oferując dostęp do systemów klasy Tier-0 (największe systemy obliczeniowe w Europie) i Tier-1 (narodowe infrastruktury obliczeniowe), szkoleń i usług wsparcia rozwoju aplikacji. Jest to odpowiedź na wzmocnienie powiązania szerokopojętej nauki z przemysłem. Wsparcie dla aplikacji i ich dostosowanie do infrastruktury obliczeniowej jest ukierunkowane na rozwiązywanie najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Nowe narzędzia zostaną udostępnione na zasadach otwartego oprogramowania (Open Source). Zostaną określone Dobre Praktyki, następnie udokumentowane i udostępnione europejskim społecznościom użytkowników HPC zarówno ze środowisk naukowych jak i przemysłu.

 

PRACE-3IP będzie miał bogaty program szkoleniowy oraz popularyzujący działalność projektu. Planowane są działania o szerokim zasięgu celem zwiększenia zaangażowania społeczności użytkowników, w tym także z obszaru przemysłu, w zakresie korzystania z HPC. Naukowcy i kolejne grupy studentów będą mogli dowiedzieć się jak czerpać korzyści z technologii HPC w swoich dyscyplinach naukowych. Dzięki planowanemu transferowi wiedzy PRACE-3IP znacznie wzmocni i pogłębi współpracę pomiędzy ośrodkami HPC w Europie, podmiotami finansującymi i społecznościami naukowymi. Partnerstwo to przyniesie wspólne korzyści dzięki zwiększeniu konkurencyjności nauki i przemysłu europejskiego.

 

Od kwietnia 2010 w ramach PRACE-RI funkcjonuje podmiot prawny zarejestrowany w Belgii – Stowarzyszenie PRACE AISBL (“Association Internationale Sans But Lucratif” wg. prawa belgijskiego). Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest członkiem tego Stowarzyszenia i działa w imieniu pozostałych polskich jednostek KDM (ACK CYFRONET AGH, ICM, TASK, WCSS). Praca Stowarzyszenia, skupiającego obecnie 24 kraje Unii Europejskiej i kraje stowarzyszone, jest wspierana przez szereg projektów, współfinansowanych przez Komisję Europejską, takich jak PRACE-3IP i wcześniejsze.

Data rozpoczęcia: 2012-07-01
Data zakończenia: 2014-06-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej

Kontakt:
PCSS
Mirosław Kupczyk
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+4861 858 2052