EUDAT2020

EUDAT2020

Celem projektu EUDAT2020 jest rozwijanie i oferowanie usług dla długoterminowego przechowywania danych oraz współdzielenia i eksploracji zbiorów cyfrowych w opraciu o pan-Europejską infrastrukturę centrów danych. PCSS udostępnia usługi zarządzania danymi na bazie centrum danych oraz zasobów storage: systemy taśmowe i dyskowe a także koordynuje zadania badawczo-rozwojowe związane z zastosowaniem systemów przechowywania obiektowego dla skalowalnych usług składowania i dostępu do danych oraz związane z optymalizacją dostępu do taśm w systemach dużej skali.

Data rozpoczęcia: 2015-03-01
Data zakończenia: 2018-02-28
Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Maciej Brzeźniak
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 20 54