AARC

AARC

Authentication and Authorisation for Research and Collaboration (AARC)

Celem projektu jest opracowanie architektury (ang. Blueprint) dla przyszłych systemów uwierzytelniania i autoryzacji dla rozproszonych geograficznie i organizacyjnie usług Webowych oraz nie-Webowych. PCSS uczestniczy w opracowaniu architektury (w ramach JRA) oraz w pilotach (w ramach SA) obejmujących badanie możliwości wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji dla usług nie-Webowych, w tym m.in. dostęp do danych (sftp) oraz infrastruktury chmurowej (IaaS, ssh).

 

Data rozpoczęcia: 2015-05-01
Data zakończenia: 2017-04-30
Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Maciej Brzeźniak
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 20 54