WINS

WINS

Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Celem projektu jest identyfikacja i wsparcie rozwoju innowacyjnych w skali kraju rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości lub efektywności ekonomicznej usług opiekuńczych dla osób zależnych oraz ich praktyczne przetestowanie z udziałem beneficjentów końcowych. Projekt realizowany będzie w formie inkubatora, który udzielać będzie pomysłodawcom (podmiotom prywatnym lub publicznym) wsparcia merytorycznego i finansowego. Zakłada się, że inkubowane przez projekt WINS rozwiązania będą efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do wdrożenia. Grupami docelowymi dla tworzonych rozwiązań są osoby starsze, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami oraz dzieci z niepełnosprawnościami.


Inkubator WINS planuje wybór grantobiorców w otwartym naborze, składającym się z kilku etapów. W pierwszym nastąpi wybór 70 pomysłodawców innowacji. Spośród nich, w kolejnym etapie wybranych zostanie 30 innowatorów, którzy, po złożeniu szczegółowej specyfikacji swojej innowacji, otrzymają grant pieniężny i przystąpią do realizacji swoich pomysłów. 
W procesie projektowania i realizacji rozwiązań planuje się udostępnienie pomysłodawcom zasobów Laboratoriów Przyszłości FutureLab.


Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 612 211,64 zł.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (koordynator) oraz Miastem Poznań.

Data rozpoczęcia: 2016-09-01
Data zakończenia: 2019-02-28
Status: w trakcie
 

Kontakt:
PCSS
Michał Kosiedowski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 21 61
Wiadomości

Już po raz ósmy, 15 września 2018 roku, organizacje pozarządowe zaprezentują się mieszkańcom Poznania i nie tylko. Na płycie Placu Wolności, w godzinach 10.00 - 16.00 odbędzie się VIII Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu czynny udział weźmie Inkubator WINS - Wielkopolskie Innowacje Społeczne, których PCSS jest partnerem.

wicej

Ogłoszono wyniki naboru projektów do Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych (WINS), którego partnerem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W sumie wybrano 27 innowacji społecznych.

wicej

W ramach grantowego projektu Wielkopolskie Innowacje Społeczne (WINS): „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, jeszcze w tym roku, w kilku miastach w Wielkopolsce, odbędą się warsztaty informacyjno-edukacyjne.

wicej
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>