Up2U

Up2U

Up To University

Projekt polega na stworzeniu nowego paradygmatu edukacyjnego, który umożliwiłby uczniom szkół średnich aktywne uczestnictwo w tej przestrzeni dydaktycznej, która była dotychczas domeną wyższych uczelni. Chcemy to osiągnąć poprzez opracowanie spójnego zestawu metod pracy oraz uruchomienie wspólnego wachlarza nowoczesnych usług edukacyjnych zapewniających płynne przejście do kolejnego etapu kształcenia. Projekt jest realizowany przez konsorcjum 18 partnerów: NREN-y (National Research and Education Networks), uczelnie wyższe, ośrodki badawcze,  m.in. CERN, a także przez partnerów komercyjnych.

Data rozpoczęcia: 2017-01-01
Data zakończenia: 2019-12-31
Status: w trakcie
 
more
Główne założenia 
więcej

Kontakt:
PCSS
Michał Zimniewicz
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 50 49