ZPT

ZPT
Zaawansowana architektura Zinegrowanej Platformy Teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
 

Projekt „Zaawansowana architektura Zintegrowanej Platformy Teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa” (w skrócie ZPT – Zintegrowana Platforma Teleinformatyczna) był projektem rozwojowym własnym, finansowanym przez MNiSW w ramach XI konkursu projektów rozwojowych w obszarze „Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa”. Celem projektu było opracowanie architektury informatycznego środowiska sieciowo-aplikacyjnego umożliwiającego bezpieczne, niezawodne, wydajne i skalowalne przetwarzanie i składowanie danych oraz udostępnianie dotychczasowych oraz nowych aplikacji i usług wykorzystywanych przez Policję. Projekt zrealizowało konsorcjum PCSS (lider) oraz 3 poznańskich firm z sektora IT: Alma, Talex i Verax. Projekt rozpoczął się 1.09.2010 r. i trwał do 31.08.2012 r. W ramach prac przygotowano demonstrator oparty na rozproszonej geograficznie strukturze sieci naukowej PIONIER. Wyniki projektu przekazano Komendzie Głównej Policji.

Data rozpoczęcia: 2010-09-01
Data zakończenia: 2012-08-31
Status: zakończony